ร้อยตรี โชคดี

เข้าร่วมเมื่อ 20 เมษายน 2560
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| description =
| id = ดาวต่อต้านการก่อกวนดวงที่ 24
| maincat =
}}
{{Top icon
| imagename = BoNM - Philippines Hires.png
| wikilink =
| description =
| id = ดาวต่อต้านการก่อกวนดวงที่ 25
| maincat =
}}
{{Top icon
| imagename = BoNM - Indonesia Hires.png
| wikilink =
| description =
| id = ดาวต่อต้านการก่อกวนดวงที่ 26
| maincat =
}}