ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Hen Wald Fy Nhadau"

ตั้งแต่ ค.ศ. 1905 "Hen Wlad Fy Nhadau" เป็นเพลงชาติอย่างไม่เป็นทางการของเวลส์<ref name="Anthem genedlaethol"/> ขับร้องครั้งแรกในระหว่างการแข่งขันรักบี้, ทั้งนี้ เพลง "[[God Bless the Prince of Wales]]" เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการในห้วงเวลานั้น. "Hen Wlad Fy Nhadau" มีทำนองดนตรีที่ช้า แต่ ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง รวมถึงมีการขับร้องต่อจากเพลง "God Bless the Prince of Wales" และ "[[ก็อดเซฟเดอะควีน]]" ก่อนเริ่มการแข่งขันกีฬา จนถึง ค.ศ. 1975, โดยได้เลือกเพลง "Hen Wlad Fy Nhadau" ขับร้องตามลำพัง. เฉกเช่นเพลงชาติของประเทศในสหราชอาณาจักร, แม้ไม่ได้รับรองตามกฎหมายก็ตาม, การบรรเลงเพลงชาติ กระทำได้ในรัฐพิธีที่รัฐบาลจัดขึ้น โดยบรรเลงครั้งแรกในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา, ในระหว่างการต้อนรับพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1970s.<ref name="BBC Anthem" /><ref name= "BBC Anthem 2" /> รวมถึงงานพิธีที่ท้องถิ่นจัดขึ้น.
 
การบรรเลฃงการบรรเลง และ ขับร้องเพลงชาติ: ร้องเฉพาะ บทที่ 1 และ บทประสานเสียง (อาจมีการขับร้องเนื้อภาษาอังกฤษในบางโอกาส). ''ก็อดเซฟเดอะควีน'', เป็นเพลงชาติ และ [[เพลงสรรเสริญพระบารมี]] ตามด้วย "Hen Wlad fy Nhadau" ระหว่าง[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]].<ref name="BBC Anthem 2" />
 
== เนื้อร้อง ==
ผู้ใช้นิรนาม