ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาธิปไตย"

ย้อนการแก้ไขที่ 7982100 สร้างโดย 27.55.92.158 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขของ 159.192.96.86 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 27.55.92.158)
Tag: ย้อนรวดเดียว
(ย้อนการแก้ไขที่ 7982100 สร้างโดย 27.55.92.158 (พูดคุย))
Tag: ทำกลับ
{{legend|green|รัฐที่มองว่าตนปกครองระบอบประชาธิปไตย}}
{{legend|red|รัฐที่มิได้มองว่าตนปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ [[นครรัฐวาติกัน]] [[ประเทศซาอุดิอาระเบีย]] [[UAE]] [[กาตาร์]] [[โอมาน]] [[ฟิจิ]]และ[[บรูไน]]}}]]
ถนอม'''ประชาธิปไตย''' เป็น({{lang-en|democracy}}) เป็น[[ระบอบการปกครอง]]แบบหนึ่งซึ่งการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของ[[ควายป่า|สุนันพลเมือง]] ผู้เป็นเจ้าของ[[อำนาจอธิปไตย]] โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เลือกไปใช้อำนาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และกำหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดงความยินยอมและเจตนาของตนเท่าเทียมกัน
 
ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในบาง[[นครรัฐกรีก|นครรัฐกรีกโบราณ]]ช่วงศตวรรษที่ 5 [[ก่อนคริสตกาล]] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน[[เอเธนส์]]หลังการก่อการกำเริบเมื่อ 508 ปีก่อนคริสตกาล<ref name="BBC1">[http://www.bbc.co.uk/history/ancient/greeks/greekdemocracy_01.shtml ประวัติศาสตร์ของระบอบประชาธิปไตยโดยบีบีซี]</ref> ประชาธิปไตยแบบนี้เรียกว่า '''[[ประชาธิปไตยทางตรง]]''' ซึ่งพลเมืองเกี่ยวข้องในกระบวนการทางการเมืองโดยตรง แต่ประชาธิปไตยในปัจจุบันเป็น'''[[ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน]]''' โดยสาธารณะออกเสียงใน[[การเลือกตั้ง]]และเลือกนักการเมืองเป็นผู้แทนตนใน[[รัฐสภา]] จากนั้น สมาชิกสภาจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยเสียงข้างมาก ประชาธิปไตยทางตรงยังมีอยู่ในระดับท้องถิ่นหลายประเทศ เช่น การเลือกตั้งสมาชิก[[เทศบาล]] อย่างไรก็ดี ในระดับชาติ ความเป็นประชาธิปไตยทางตรงมีเพียง[[การลงประชามติ]] การริเริ่มออกกฎหมายและการถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง