ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)"

! วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" | 1. ดร.แสวง กุลทองคำ[[ปรีดา กรรณสูต|ส]]
| valign = "top" | [[12 ตุลาคม]]พฤษภาคม [[พ.ศ. 2515]]2512 - [[930 มกราคม]]กันยายน [[พ.ศ. 25232515[[1 ตุลาคม|ุ]]
|-
|2. ดร.ปรีดา กรรณสูต
|1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 - 9 มกราคม พ.ศ. 2523
|-
| valign = "top" | 2. ดร.[[เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์]]
33,327

การแก้ไข