ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนื้อเยื่อ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎เนื้อเยื่อพืช: เคาะวรรค)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== เนื้อเยื่อพืช ==
เนื้อเยื่อที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อื่นๆอื่น ๆ เช่น [[เนื้อเยื่อท่อลำเลียง]] (Vascular tissue) ใน[[พืช]] เช่น [[ไซเล็ม]] (xylem) และ [[โฟลเอ็ม]] (phloem) เนื้อเยื่อพืชสามารถแบ่งได้กว้างๆกว้าง ๆ ออกเป็น 3 ระบบ คือ [[เนื้อเยื่อชั้นผิว]] (epidermis) , [[เนื้อเยื่อพื้น]] (ground tissue) และ[[เนื้อเยื่อท่อลำเลียง]] (Vascular tissue) ทั้งหมดนี้เราเรียกรวมกันว่า [[มวลชีวภาพ]] (biomass)
* '''[[เนื้อเยื่อชั้นผิว]]''' (Epidermis) เป็นกลุ่มของเซลล์ที่รวมตัวกันอยู่พื้นผิวภายนอกของ[[ใบไม้]]และพืชที่มีอายุไม่มาก
* '''[[เนื้อเยื่อท่อลำเลียง]]''' (Vascular tissue) เนื้อเยื่อท่อลำเลียงหลักที่สำคัญของพืชคือ [[ไซเล็ม]] (xylem) และ [[โฟลเอ็ม]] (phloem) ทำหน้าที่ขนส่ง[[น้ำ]] [[สารละลาย]] และ[[สารอาหาร]]ภายในต้นพืช
* '''[[เนื้อเยื่อพื้น]]''' (ground tissue) เป็นเนื้อเยื่อที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่ออื่นๆอื่น ๆ น้อยที่สุด เนื้อเยื่อพื้นทำหน้าที่ผลิตสารอาหารโดยกระบวน[[การสังเคราะห์ด้วยแสง]] และเก็บสารอาหารเอาไว้
 
== ดูเพิ่ม ==
11,701

การแก้ไข