ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษร"

เพิ่มขึ้น 5 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
เคาะวรรค
(Up)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เคาะวรรค)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ไฟล์:WritingSystemsOfTheWorld.png|thumb|350px|แผนที่โลกแบ่งตามอักษรที่ใช้]]
 
'''อักษร''' คือ[[สัญลักษณ์]]หรือ[[เครื่องหมาย]]สำหรับใช้แทน[[หน่วยเสียง]]ใน[[ภาษา]]หนึ่ง ๆ โดยเรียกรวมทั้งชุดหรือทั้งระบบ โดยทั่วไป อักษรแต่ละตัว มักจะใช้แทนหน่วยเสียงหนึ่งๆหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นเสียงสระ พยัญชนะ หรือหน่วยเสียงปลีกย่อยอื่นๆอื่น ๆ เช่น [[อักษรโรมัน]] [[อักษรไทย]] [[อักษรมอญ]] โดยทั่วไปเรียกกันว่า "ตัวหนังสือ"
 
อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์แทนเสียงในบางภาษาอาจใช้แทนเสียงของพยางค์หรือคำ ก็ได้ เช่น [[อักษรจีน]] หรือตัวหนังสือจีน (นักวิชาการบางสำนักไม่ถือว่าตัวหนังสือจีน เป็น "อักษร" ตามนิยามของคำว่า [[alphabet]] ในภาษาอังกฤษ แต่เรียกว่า [[ideogram]] คือสัญลักษณ์แทนคำ หรือ[[หน่วยคำ]])
แบบแผนว่าด้วยตัวหนังสือนั้น ในตำราภาษาไทย เรียกว่า [[อักขรวิธี]] ซึ่งว่าด้วยการเขียน การอ่าน การประสมอักษร และการใช้อักษรอย่างถูกต้อง
 
อักษรอาจใช้สำหรับภาษาหนึ่ง ๆ หรือใช้กับหลายภาษาก็ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงมักจะมีความเข้าใจสับสน ระหว่าง คำว่า '''อักษร''' และ[[ภาษา]] อยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น อักษรโรมัน ใช้เขียนภาษาต่างๆต่าง ๆ หลายภาษาในยุโรป โดยมีการดัดแปลงเล็กๆเล็ก ๆ น้อย น้อยๆ เพื่อให้สามารถแทนเสียงในภาษาของตนได้ เช่น [[ภาษาอังกฤษ]] [[ภาษาฝรั่งเศส]] [[ภาษาสเปน]] เป็นต้น รวมทั้งภาษาในภูมิภาคอื่นๆ เช่น [[ภาษามลายู]] [[ภาษาจีน]] และ[[ภาษาเวียดนาม]] (ดัดแปลงตัวอักษร) เป็นต้น
 
มีหลายประเทศใช้อักษรที่แตกต่างกันตามเวลาเช่น อักษรในสมัยโบราณ เมื่อเวลาผ่านไป ก็เปลี่ยนรูปร่างไปเป็นอักษรปัจจุบัน หรือเปลี่ยนไปใช้อักษรชนิดอื่นโดยสิ้นเชิง
11,701

การแก้ไข