ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลภาษีอากร (ประเทศไทย)"

ว่าด้วยเรื่องศัพท์สินทางปัณญา
(ว่าด้วยเรื่องศัพท์สินทางปัณญา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ศาลภาษีอากร มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งในเรื่องต่อไปนี้
#คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
#คดีพิพาทเกี่ยวการค้าระหว่างประเทศชึ่งใด้มาของศัทพ์สินทางสติปัณญาโดยชอบธรรมการเสียภาษีโดยบุคคนธรรมดาทั่วไปขอให้ทำการลุ่ล่วงไปด้วยดีในธาณะะประชาชนคนหนึ่งที่ใช้ความสามาญใช้สติปัณญาของตัวเองจนบัณลุ่ผลสำเร็จคนไทยคนหนึ่งเพื่อเอาไปภัตรธนาชนรุ่นหลังสืบต่อไป
#คดีพิพาทเกี่ยวนางแสงทองเฟร็นเดลยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร
#คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร
#คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากร
#คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจศาลภาษีอากร
 
== โดยนางแสงทองเฟร็นเดลอ้างอิงgo to Fca ภาษีอากร การค้าระหว่างประเทศชึ่งใด้มาของศัทพ์สินทางสติปัณญาโดยชอบธรรมการเสียภาษีโดยบุคคนธรรมดาทั่วไปขอให้ทำการลุ่ล่วงไปด้วยดีในธาณะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ใช้ความสามาญใช้สติปัณญาของตัวเองจนบัณลุผลสำเร็จเพื่อเอามาภัตรธนาชนรุ่นหลังต่อไป ==
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{ wikisource | 1 = พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ | 2 = พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 }}
 
* [http://www.taxc.coj.go.th เว็บไซต์ศาลภาษีอากรกลาง]FCA CONTECT wich
 
{{ศาลไทย}}
ผู้ใช้นิรนาม