ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์"

เคาะวรรค
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
(เคาะวรรค)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
{{สถานะการอนุรักษ์}}
'''สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์''' ({{lang-en|Least Concern หรือ LC}}) คือระดับที่จัดโดย[[สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ]]แก่สิ่งมีชีวิตที่เมื่อพิจารณาแล้วไม่อยู่ในประเภทใดใด ฉะนั้นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เข้าข่าย[[threatened species|สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์]] (Threatened species) หรือในข่าย[[Near Threatened|สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์]] (Near Threatened) หรือ (ก่อน ค.ศ. 2001) [[Conservation Dependent|สิ่งมีชีวิตที่จำเป็นต่อการอนุรักษ์]] (Conservation Dependent) สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้แก่ [[นกกระสาแดง]], [[นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่]], [[เพนกวินจักรพรรดิ]], [[แมวดาว]], [[แมวน้ำลายพิณ]] และอื่นๆอื่น ๆ
 
สิ่งมีชีวิตจะจัดอยู่ในกลุ่ม "สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์”พันธุ์" ก็ต่อเมื่อได้รับการพิจารณาสถานะของจำนวนประชากรที่เปรียบเทียบกับโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับการกระจายของประชากร และ/หรือ สถานภาพของประชากร
 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ระดับของกลุ่มนี้ใช้อักษรย่อว่า “LC” ตาม ประเภทและกฎเกณฑ์ IUCN 2001 เวอร์ชัน 3.1 (IUCN 2001 Categories & Criteria version 3.1) <ref>{{cite web
| url = http://www.redlist.org/info/categories_criteria2001|title=2001 Categories & Criteria (version 3.1)|work=The IUCN Red List of Threathened Species|accessdate=2006-12-19}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
11,560

การแก้ไข