ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศโรดีเชีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|era = [[สงครามเย็น]]
|government_type = {{nowrap|[[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]] <small>(2508–2513)</small><br/>[[สาธารณรัฐ]]ระบบรัฐสภา <small>(2513–2522)</small>}}
|event_start = [[คำประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว (โรดีเซีย)|การประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว]]
|event_start = [[Unilateral Declaration of Independence|เอกราช (UDI)]]
|year_start = 2508
|date_start = 11 พฤศจิกายน
|year_leader1 = '''พระมหากษัตริย์''' <br/>2508–2513
|leader2 = <br/> [[Clifford Dupont]] (คนแรก)
|year_leader2 = [[President of Rhodesiaประธานาธิบดีโรดีเชีย|'''ประธานาธิบดี''']]<br/>2513–2518
|leader3 = [[Henry Everard]] <small>(รักษาการประธานาธิบดี)</small> (คนสุดท้าย)
|year_leader3 = 2522
ผู้ใช้นิรนาม