ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลาฉลามวาฬ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''ปลาฉลามวาฬ''' ({{lang-en|Whale shark}}) เป็นปลาฉลามเคลื่อนที่ช้าที่[[กินอาหารแบบกรองกิน]] เป็นปลาขนาดใหญ่ที่สุด ยาวถึง 12.65 ม. หนัก 21.5 ตัน แต่มีรายงานที่ไม่ได้รับยืนยันว่ายังมีปลาฉลามวาฬที่ใหญ่กว่านี้ เป็นปลาชนิดเดียวใน[[สกุล]] '''''Rhincodon''''' ที่ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์ถึงปัจจุบัน และ[[ครอบครัว|วงศ์]] '''Rhincodontidae''' (ก่อนปี ค.ศ. 1984 ถูกเรียกว่า Rhinodontes) ซึ่งเป็นสมาชิกในชั้นย่อย [[Elasmobranchii]] ในชั้น[[ปลากระดูกอ่อน]] ปลาฉลามวาฬพบได้ในทะเลเขตร้อนและอบอุ่น อาศัยอยู่ในทะเลเปิด มีช่วงอายุประมาณ 70 ปี<ref name="fishbase">{{cite web|author=Ed. Ranier Froese and Daniel Pauly|title=Rhincodon typus|publisher=FishBase|dateformat=dmy |accessdate=17 September 2006|url=http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?id=2081}}</ref> ปลาฉลามชนิดนี้กำเนิดเมื่อประมาณ 60 ล้านปีมาแล้ว อาหารหลักของปลาฉลามวาฬคือ[[แพลงก์ตอน]] ถึงแม้ว่ารายการ[[แพลนเน็ตเอิร์ธ]]ของ[[บีบีซี]]จะถ่ายภาพยนตร์ขณะที่ปลาฉลามวาฬกำลังกินฝูงปลาขนาดเล็กไว้ได้<ref name=JurassicShark>''Jurassic Shark'' (2000) documentary by Jacinth O'Donnell; broadcast on [[Discovery Channel]], August 5, 2006</ref>
 
== ศัพทมูลวิทยาและความผูกพันกับมนุษย์ ==
ผู้ใช้นิรนาม