ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาร์ชาเรอัล"

ความรุ่งเรืองจงมีแก่ปิตุภูมิซึ่งรู้ถึงการตามรอยแนวทาง
การอยู่เหนือทะเลสีครามและวิถีแห่งดวงตะวัน
</poem>
|}
 
{| class="wikitable"
! [[ภาษากัสติยา]] !! [[ภาษากัสติยา]] !! [[ภาษาคาตาลัน]] !! [[ภาษากาลิเซีย]]
|-
|
<poem>
Viva España,
gloria de tradiciones,
con la sola ley
que puede prosperar.
 
Viva España,
que es madre de Naciones,
con [[Dios, Patria, Rey]]
con que supo imperar.
 
Guerra al perjuro
traidor y masón,
que con su aliento impuro
hunde la nación.
 
Es su bandera
la historia de su gloria;
por ella dará
su vida el español
 
Fe verdadera
que en rojo de amor
aprisiona briosa
un rayo de sol.
</poem>
||
<poem>
Gora Espainia,
tradizioak, aintza
lege bakar
daiteke aurrera.
 
Gora Espainia,
Nazio, ama
Dios, Patria, Rey
dituen. gailenduko zuen
 
Perjurer gerra
traidorea eta Hargin,
bere arnasa ezpuruetan
nazioaren lotzen zaio.
 
Zure bandera da
bere aintza istorioa;
izango begiratu
Espainiako bere bizitza
 
benetako fede
gorria maite duten
imprisons Chihiroren
a Eguzki-izpien.
</poem>
||
<poem>
Visca Espanya,
glòria de tradicions,
amb la sola llei
que pot prosperar.
 
Visca Espanya,
que és mare de Nacions,
amb Déu, Pàtria, Rei
amb que va saber imperar.
 
Guerra al perjur
traïdor i maçó,
que amb el seu alè impur
enfonsa la nació.
 
És la seva bandera
la història de la seva glòria;
per ella donarà
la seva vida l'espanyol
 
Fe veritable
que en vermell d'amor
empresona coratjosa
un raig de sol.
</poem>
||
<poem>
Viva España,
gloria de tradicións,
coa única lei
pode prosperar.
 
Viva España,
a nai das Nacións,
Deus, Patria, Rei
que el prevalece.
 
Guerra en que cometeu perxurioer
traidor e Albanel,
co seu impuro hálito
mergulla a nación.
 
é a súa bandeira
a historia da súa gloria;
polo que vai manter
súa vida no Español
 
verdadeira fe
o amor que vermello
aprisiona espirituoso
un raio de sol.
</poem>
||
<poem>
 
</poem>
|}
ผู้ใช้นิรนาม