ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาร์ชาเรอัล"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
===เนื้อร้องในสมัยจอมพลฟรังโก===
เนื้อร้องที่แสดงตามตารางข้างล่างนี้ ได้มีการแก้ไขบทร้องเมื่อ ค.ศ. 1928 จากบทกวีต้นฉบับที่ประพันธ์โดย [[โคเซ มารีอา เปมาน]] ในรัชสมัยพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 ภายใต่รัฐบาลของ มิเกล พรีโม เดอ ริเวียรา [https://es.wikisource.org/wiki/Marcha_Real_de_España_(José_Mar%C3%ADa_Pemán) (เนื้อร้องดั้งเดิม ภาษาสเปน)]. ต่อมาแก้ไขเนื้อร้องบางส่วน, โดยกล่าวถึงแนวคิดลัทธิฟาสซิสต์ อ้างอิงจากตราสัญลักษณ์ของขบวนการชาตินิยม-คาทอลิค, เช่น "[[การทำความเคารพฮิตเลอร์|การชูแขนขวา]]" และ "แอกและลูกธนู" ในสมัยยุคกลาง โดย อิซาเบลแห่ง[[ราชอาณาจักรกัสติยา|กัสติยา]] และ เฟอร์ดินานแห่ง[[ราชอาณาจักรอารากอน|อารากอน]] สื่อถึงการรวมชาติสเปนของระราชวงศ์ทั้งสองอาณาจักร.
ประพันธ์โดย[[โคเซ มารีอา เปมาน]]
 
{| class="wikitable"
|
<poem>
¡Viva España,! alzadAlzad los brazos, hijos
(original in J.M. Pemán: Viva España, alzad losla brazosfrente, hijos)
del pueblo español, que vuelve a resurgir.
 
Gloria a la Patria que supo seguir,
sobre el azul del mar, el caminar del sol.
 
¡Triunfa España! Los yunquesyugos y las ruedasflechas
Gloria a la Patria que supo seguir,
(original in J.M. Pemán: ¡Triunfa España! Los yunques y las ruedas)
sobre el azul del mar el caminar del sol.
 
¡Triunfa España! Los yunques y las ruedas
cantan al compás del himno de la fe.
 
¡Triunfa España! Los yunques y las ruedas
cantan al compás del himno de la fe.
 
la vida nueva y fuerte del trabajo y paz.
 
¡Viva España,! alzadAlzad los brazos, hijos
Juntos con ellos cantemos de pie
(original in J.M. Pemán: Viva España, alzad la frente, hijos)
la vida nueva y fuerte del trabajo y paz.
 
Viva España, alzad los brazos, hijos
del pueblo español, que vuelve a resurgir.
 
Viva España, alzad los brazos, hijos
del pueblo español, que vuelve a resurgir.
 
Gloria a la Patria que supo seguir,
sobre el azul del mar el caminar del sol.
 
Gloria a la Patria que supo seguir,
sobre el azul del mar, el caminar del sol.
</poem>
||
<poem>
สเปนจงเจริญ จงเชิดหน้าจับอาวุธของท่านชูขึ้น เหล่าลูกหลาน
(บทร้องดั้งเดิม: สเปนจงเจริญ จงเชิดหน้าของท่านขึ้น เหล่าลูกหลาน)
แห่งชาวสเปนทั้งหลาย ผู้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
 
[[การปกครองแบบอาณานิคมของสเปนในทวีปอเมริกา|การอยู่เหนือทะเลสีครามและวิถีแห่งดวงตะวัน]]
 
สเปนจงมีชัย ! แอกและลูกธนู (อ้างอิงจากตราสัญลักษณ์ของขบวนการชาตินิยม-คาทอลิค)
ความรุ่งเรืองจงมีแก่ปิตุภูมิซึ่งรู้ถึงการตามรอยแนวทาง
(บทร้องดั้งเดิม: สเปนจงมีชัย ! ทั่งและวงล้อ)
การอยู่เหนือทะเลสีครามและวิถีแห่งดวงตะวัน
สอดประสานเป็นท่วงทำนอง ของบทเพลงสดุดีแห่งความศรัทธา
 
สเปนจงมีชัย ! ทั่งและวงล้อ
สอดประสานเป็นท่วงทำนอง
ของบทเพลงสดุดีแห่งความศรัทธา
 
สเปนจงมีชัย ! ทั่งและวงล้อ
สอดประสานเป็นท่วงทำนอง
ของบทเพลงสดุดีแห่งความศรัทธา
 
เคียงข้างทั้งสองสิ่ง จงลุกขึ้นและขับขาน
ถึงชีวิตใหม่อันทรงพลังแห่งการงานและสันติภาพ
 
เคียงข้างทั้งสองสิ่ง จงลุกขึ้นและขับขาน
 
สเปนจงเจริญ จงเชิดหน้าของท่านขึ้น เหล่าลูกหลาน
(บทร้องดั้งเดิม: สเปนจงเจริญ จงเชิดหน้าของท่านขึ้น เหล่าลูกหลาน)
แห่งชาวสเปนทั้งหลาย ผู้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
 
สเปนจงเจริญ จงเชิดหน้าของท่านขึ้น เหล่าลูกหลาน
แห่งชาวสเปนทั้งหลาย ผู้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
 
ความรุ่งเรืองจงมีแก่ปิตุภูมิซึ่งรู้ถึงการตามรอยแนวทาง
การอยู่เหนือทะเลสีครามและวิถีแห่งดวงตะวัน
 
ความรุ่งเรืองจงมีแก่ปิตุภูมิซึ่งรู้ถึงการตามรอยแนวทาง
ผู้ใช้นิรนาม