ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เพลงชาติประเทศทวีปแอฟริกา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[อึงโกซีซีเกเลลอีอาฟรีกา|แซมเบีย (1964-1973), นามิเบีย (1990-1991), แอฟริกาใต้ (1994-1997)]]{{·}}
[[อิเช คอมโบเรรา อาฟรีกา|ซิมบับเว (1980-1994)]]{{·}}
[[แลนด์ออฟเดอะไรส์ซิ่ซัน (เพลงชาติ)|บิอาฟรา (1967-1970)]]{{·}}
[[อัลลอหุ อักบัร (เพลงชาติ)|ลิเบีย (1977-2011)]]{{·}}
[[ไนจีเรียวีเฮลที|ไนจีเรีย (1960-1978)]]{{·}}
ผู้ใช้นิรนาม