ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิบัตร"

(ไอพีรายนี้ก่อกวนป่วนบทความ ย้อนการแก้ไขที่ 7837599 สร้างโดย 223.24.172.38 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
=== อายุสิทธิบัตร ===
* สิทธิบัตร[[สิ]]ทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
* สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
 
ผู้ใช้นิรนาม