ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษเก่า"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
แต่เราก็รวมภาษาถิ่นอื่นและแคว้นเข้ากันจนสมบูรณ์ในที่สุด ถูกใช้มานาน700ปีแต่ต้องยกเลิกเพราะบ้างคนถึงกับอ่านไม่ออกจึงดัดแปลงภาษาจนกลายเป็นภาษาปัจจุบันในที่สุด
 
====
==วรรณกรรมในภาษาอังกฤษเก่า==
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
ผู้ใช้นิรนาม