ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิทโยปิยา ฮอย เดส ยิบิลิช"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล เพลงชาติ |title = {{transl|am|Ityopp'ya Hoy dess yibelish}} |transcription = {{lang|am|ኢትዮጵያ ሆይ...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล เพลงชาติ |title = {{transl|am|Ityopp'ya Hoy dess yibelish}} |transcription = {{lang|am|ኢትዮጵያ ሆይ...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม