ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาธิปไตย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ให้ความรู้เพิ่มเติม
(ให้ความรู้เพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ให้ความรู้เพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
{{legend|green|รัฐที่มองว่าตนปกครองระบอบประชาธิปไตย}}
{{legend|red|รัฐที่มิได้มองว่าตนปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ [[นครรัฐวาติกัน]] [[ประเทศซาอุดิอาระเบีย]] [[UAE]] [[กาตาร์]] [[โอมาน]] [[ฟิจิ]]และ[[บรูไน]]}}]]
ถนอม สอยเหลืองเป็น [[ระบอบการปกครอง]]แบบหนึ่งซึ่งการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของ[[พลเมืองควายป่า|สุนัน]] ผู้เป็นเจ้าของ[[อำนาจอธิปไตย]] โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เลือกไปใช้อำนาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และกำหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดงความยินยอมและเจตนาของตนเท่าเทียมกัน
 
ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในบาง[[นครรัฐกรีก|นครรัฐกรีกโบราณ]]ช่วงศตวรรษที่ 5 [[ก่อนคริสตกาล]] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน[[เอเธนส์]]หลังการก่อการกำเริบเมื่อ 508 ปีก่อนคริสตกาล<ref name="BBC1">[http://www.bbc.co.uk/history/ancient/greeks/greekdemocracy_01.shtml ประวัติศาสตร์ของระบอบประชาธิปไตยโดยบีบีซี]</ref> ประชาธิปไตยแบบนี้เรียกว่า '''[[ประชาธิปไตยทางตรง]]''' ซึ่งพลเมืองเกี่ยวข้องในกระบวนการทางการเมืองโดยตรง แต่ประชาธิปไตยในปัจจุบันเป็น'''[[ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน]]''' โดยสาธารณะออกเสียงใน[[การเลือกตั้ง]]และเลือกนักการเมืองเป็นผู้แทนตนใน[[รัฐสภา]] จากนั้น สมาชิกสภาจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยเสียงข้างมาก ประชาธิปไตยทางตรงยังมีอยู่ในระดับท้องถิ่นหลายประเทศ เช่น การเลือกตั้งสมาชิก[[เทศบาล]] อย่างไรก็ดี ในระดับชาติ ความเป็นประชาธิปไตยทางตรงมีเพียง[[การลงประชามติ]] การริเริ่มออกกฎหมายและการถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง
ผู้ใช้นิรนาม