ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอกาเมอรูน แบร์โซเดอโนซ็องแซ็ทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
:Thy welfare we will win in toil and love and peace,
:Will be to thy name ever true!
 
::'''Chorus:'''
::Land of Promise, land of Glory!
::Thine be honour, thine devotion,
::And deep endearment, for evermore.
 
:'''II.'''
:From Shari, from where the Mungo meanders
:Te servir que ce soit le seul but,
:Pour remplir leur devoir toujours.
 
::'''Refrain:'''
::Chère Patrie, Terre chérie,
::Notre joie, notre vie,
::En toi l'amour et le grand honneur.
 
:'''II.'''
:Tu es la tombe où dorment nos pères,
:Espérant que tes jeunes enfants
:T'aimeront sans bornes à jamais.
 
::'''Refrain'''}}
 
:May serving you be their sole purpose
:To fulfill their duty forever.
 
::'''Chorus:'''
::Dear Fatherland, dear land,
::Our joy, our life
::To you, love and the greatest honor.
 
:'''II.'''
:Thou art the grave where our fathers sleep,
:Hoping that your children
:Love you without limit forever.
 
::''Chorus''
|}
:De l’Est à l’Ouest soient tout amour.
:Te servir que ce soit leur seul but,
:Pour remplir leur devoir toujours.</poem>
 
::'''Refrain:'''
ผู้ใช้นิรนาม