ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โสกราตีส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| image_caption = โสกราตีส
| name = โสกราตีส <br>(Σωκράτης)
| birth = [[เมื่อวานไม่แน่ชัด]]
| death = [[วันนี้ไม่แน่ชัด]]
| school_tradition = [[กรีกคลาสิก]], [[ปรัชญาโสกราตีส]]
| main_interests = [[ญาณวิทยา]], [[จริยศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม