ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักแต่งเพลง"

เคาะ
(เคาะ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เคาะ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{มุมมองสากล}}
'''นักแต่งเพลง''' หมายถึง ผู้ที่ทำการประพันธ์ทำนอง และ/หรือ ผู้ที่ทำการประพันธ์คำร้อง โดย [[เพลง]] ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักๆหลัก ๆ 2 ส่วน คือ [[ทำนอง]] และ [[คำร้อง]] ([[เนื้อเพลง]])
 
การแต่งเพลง ในสมัยแรก ๆ ผู้ประพันธ์ทำนอง และ ผู้ประพันธ์คำร้อง มักจะเป็นคน ๆ เดียวกัน ต่อมาการแต่งเพลงพัฒนาไปตามแบบอย่างสากล คือ การสร้างเพลงมักจะถูกประพันธ์ทำนองขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงค่อยประพันธ์คำร้อง
11,565

การแก้ไข