ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหรียญกาชาด"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
#ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 50 ครั้ง
#ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกำลังกาย กำลังปัญญา และแรงงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
 
'''สำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตครบจำนวนครั้งที่กำหนด จะต้องรอรับเหรียญ ประมาณ 7-8 ปี สำหรับกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด จะต้องรอประมาณ 3-4 ปี'''
 
== เหรียญกาชาดสรรเสริญ ==
ผู้ใช้นิรนาม