ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอแคนาดา"

== บทร้อง ==
=== บทร้องฉบับราชการ ===
<poem style="float:left; margin-left:1em;">
{| cellpadding=6
'''เนื้อร้อง[[ภาษาอังกฤษ]]'''
|-
 
| style="width:33.33333%;"| '''''ภาษาอังกฤษ'''''
 
| style="width:33.33333%;"| '''''ภาษาฝรั่งเศส'''''
O Canada!
| style="width:33.33333%;"| '''''ภาษา Inuktitut''' (ไม่เป็นทางการ)''
Our home and native land!
|- style="vertical-align:top; white-space:nowrap;"
True patriot love in all of us <!-- "All of us" is the official lyric, since February 2018. Please do not change back to "all thy sons". --> command.
| style="width:33.33333%;"|
With glowing hearts we see thee rise,
: O Canada!
The True North strong and free!
: Our home and native land!
From far and wide,
: True patriot love in all thy sons command.
O Canada, we stand on guard for thee.
: With glowing hearts we see thee rise,
:God Thekeep Trueour Northland strongglorious and free!
O Canada, we stand on guard for thee.
: From far and wide,
: O Canada, we stand on guard for thee.</poem>
<poem lang="fr" style="margin-left:1em; float:left;">'''เนื้อร้อง[[ภาษาฝรั่งเศส]]'''
: God keep our land glorious and free!
 
: O Canada, we stand on guard for thee.
 
: O Canada, we stand on guard for thee.
Ô Canada!
| style="width:33.33333%;"|
Terre de nos aïeux,
: Ô Canada!
Ton front est ceint de fleurons glorieux!
: Terre de nos aïeux,
Car ton bras sait porter l'épée,
: Ton front est ceint de fleurons glorieux!
: Car ton brasIl sait porter l'épée,la croix!
Ton histoire est une épopée
: Il sait porter la croix!
Des plus brillants exploits.
: Ton histoire est une épopée
Et ta valeur, de foi trempée,
: Des plus brillants exploits.
Protégera nos foyers et nos droits.
: Et ta valeur, de foi trempée,
: Protégera nos foyers et nos droits.</poem>
<poem style="margin-left:1em; float:left;">'''คำแปล โดยรัฐสภา<br>แปลตามฉบับราชการ'''
: Protégera nos foyers et nos droits.
 
| style="width:33.33333%;"|
O Canada!
: ᐆ ᑲᓇᑕ!
Land of our ancestors
: ᓇᖕᒥᓂ ᓄᓇᕗᑦ!
Glorious deeds circle your brow
: ᐱᖁᔭᑏ ᓇᓚᑦᑎᐊᖅᐸᕗᑦ.
For your arm knows how to wield the sword
: ᐊᖏᒡᓕᕙᓪᓕᐊᔪᑎ,
Your arm knows how to carry the cross;
: ᓴᙱᔪᓗᑎᓪᓗ.
Your history is an epic
: ᓇᖏᖅᐳᒍ, ᐆ ᑲᓇᑕ,
Of brilliant deeds
: ᒥᐊᓂᕆᑉᓗᑎ.
And your valour steeped in faith
: ᐆ ᑲᓇᑕ! ᓄᓇᑦᓯᐊ!
Will protect our homes and our rights,
: ᓇᖏᖅᐳᒍ ᒥᐊᓂᕆᑉᓗᑎ,
Will protect our homes and our rights.</poem>
: ᐆ ᑲᓇᑕ, ᓴᓚᒋᔭᐅᖁᓇ!
<poem style="margin-left:1em; float:left;">'''คำแปล เนื้อร้องสองภาษา (ไม่เป็นทางการ)'''<ref>http://www.cic.gc.ca/english/celebrate/pdf/National_Anthem_e.pdf</ref>
|-
 
| style="width:33.33333%;"| '''''เนื้อร้องสองภาษา'''''
 
| style="width:33.33333%;"| ''คำแปล'':
O Canada!
| style="width:33.33333%;"| ''คำแปล ภาษา Inuktitut'':
Our home and native land!
|- style="vertical-align:top; white-space:nowrap;"
True patriot love in all of us command.
| style="width:33.33333%;"|
{{lang|fr|Car ton bras sait porter l'épée,
: O Canada!
Il sait porter la croix!
: Our home and native land
Ton histoire est une épopée
: True patriot love in all thy sons command.
Des plus brillants exploits.|italic=no}}
: Car ton bras sait porter l'épée,
God keep our land glorious and free!
: Il sait porter la croix!
O Canada, we stand on guard for thee.
: Ton histoire est une épopée
O Canada, we stand on guard for thee.</poem>{{Clear|left}}
: Des plus brillants exploits.
 
: God keep our land glorious and free!
<poem style="float:left; margin-left:1em;">
: O Canada, we stand on guard for thee.
'''ภาษา Inuktitut'''
: O Canada, we stand on guard for thee.
 
| style="width:33.33333%;"|
 
: O Canada!
ᐆ ᑲᓇᑕ!
: Land of our forefathers,
ᓇᖕᒥᓂ ᓄᓇᕗᑦ!
: Thy brow is wreathed with a glorious garland of flowers.
ᐱᖁᔭᑏ ᓇᓚᑦᑎᐊᖅᐸᕗᑦ.
: As is thy arm ready to wield the sword,
ᐊᖏᒡᓕᕙᓪᓕᐊᔪᑎ,
: So also is it ready to carry the cross.
ᓴᙱᔪᓗᑎᓪᓗ.
: Thy history is an epic
ᓇᖏᖅᐳᒍ, ᐆ ᑲᓇᑕ,
: Of the most brilliant exploits.
ᒥᐊᓂᕆᑉᓗᑎ.
: Thy valour steeped in faith
ᐆ ᑲᓇᑕ! ᓄᓇᑦᓯᐊ!
: Will protect our homes and our rights
ᓇᖏᖅᐳᒍ ᒥᐊᓂᕆᑉᓗᑎ,
: Will protect our homes and our rights
ᐆ ᑲᓇᑕ, ᓴᓚᒋᔭᐅᖁᓇ!</poem>
| style="width:33.33333%;"|
<poem lang="fr" style="margin-left:1em; float:left;">'''ถ่ายเสียงด้วยอักษรโรมัน'''
: Uu Kanata!
 
: Nangmini nunavut!
Uu Kanata!
: Piqujatii nalattiaqpavut.
Nangmini nunavut!
: Angiglivalliajuti,
Piqujatii nalattiaqpavut.
: Sanngijulutillu.
Angiglivalliajuti,
: Nangiqpugu, Uu Kanata,
Sanngijulutillu.
: Mianiripluti.
:Nangiqpugu, Uu Kanata! nunatsia!,
Mianiripluti.
: Nangiqpugu mianiripluti,
: Uu Kanata,! salagijauqunanunatsia!
Nangiqpugu mianiripluti,
|}
Uu Kanata, salagijauquna!</poem>
<poem style="margin-left:1em; float:left;">'''คำแปล'''
 
 
</poem>{{Clear|left}}
 
=== เนื้อร้องต้นฉบับ ===
ผู้ใช้นิรนาม