ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมป่าไม้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 1,933,376,700 บาท <small>(พ.ศ. 2561)</small><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/101/1.PDF "พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"]. เล่ม 134 ตอนที่ 101ก หน้า 7 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560.</ref>
| หัวหน้า1_ชื่อ = สุทธิลักษณ์อรรถพล ระวิวรรณเจริญชันษา
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = รักษาการอธิบดี<ref>httphttps://forestinfowww.forestprachachat.go.thnet/55politics/Content.aspx?id=16 ผู้บริหารกรมป่าไม้ news- ข้อมูลสารสนเทศ กรมป่าไม้256285</ref>
| ประเภทหน่วยงาน = กรม
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)|กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
34,890

การแก้ไข