ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทคโนโลยีชีวภาพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:InsulinMonomer.jpg|right|thumbnail|220px|โครงสร้างของอินซูลิน]]
{{วิทยาศาสตร์}}
'''เทคโนโลยีชีวภาพ''' ({{lang-en|Biotechnology}}) คือ การใช้ระบบและสิ่งที่มีชีวิตเพื่อพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์, หรือ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใดๆ ที่ใช้ระบบชีวภาพ, สิ่งที่มีชีวิตหรืออนุพันธ์ของสิ่งที่มีชีวิตนั้น, เพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการสำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง" (อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ, ศิลปะ. 2) <ref>[http://www.cbd.int/convention/text/ Text of the CBD]. CBD.int. Retrieved on 2013-03-20.</ref>. ขึ้นอยู่กับเครื่องมือและการประยุกต์ใช้งาน, มันมักจะคาบเกี่ยวกับสาขา (ที่เกี่ยวข้องกับ) วิศวกรรมชีวภาพและวิศวกรรมชีวการแพทย์.