ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ===
[[ไฟล์:Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.pngsvg|right|100px]]
'''ปฐมดิเรกคุณาภรณ์''' มีอักษรย่อว่า ป.ภ. มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 12 จาก 36 ลำดับ<ref name="ลำดับ">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/029/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย], เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑ </ref> ประกอบด้วยดวงตรา ดารา และสายสะพาย สำหรับสตรีนั้นดวงตรา ดารา และสายสะพาย จะมีลักษณะเหมือนที่พระราชทานแก่บุรุษทุกประการ แต่จะมีขนาดย่อมกว่า โดยมีลักษณะ ดังนี้
 
[[ไฟล์:Chatuttha Direkkhunaphon 7.jpg|thumb|left|200px|จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ด้านหน้ามีรูป[[ครุฑพ่าห์]]สีทองอยู่ในวงกลม พื้นลงยา[[สีแดง]] ขอบเป็นสร่ง[[เงิน]] รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ และมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง เบื้องบนมี[[พระมหามงกุฎ]]ทองมีรัศมี]]
 
[[ไฟล์:Order of the Direkgunabhorn 2nd class (Thailand) ribbon.pngsvg|right|100px]]
'''ทุติยดิเรกคุณาภรณ์''' มีอักษรย่อว่า ท.ภ. มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 17 จาก 36 ลำดับ<ref name="ลำดับ"/> ประกอบด้วยดวงตรา ดารา และแพรแถบ สำหรับสตรีนั้นดวงตราและดารา จะมีลักษณะเหมือนที่พระราชทานแก่บุรุษทุกประการ แต่จะมีขนาดย่อมกว่า โดยมีลักษณะ ดังนี้
 
 
=== ชั้นที่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ===
[[ไฟล์:Order of the Direkgunabhorn 3rd class (Thailand) ribbon.pngsvg|right|100px]]
'''ตติยดิเรกคุณาภรณ์''' มีอักษรย่อว่า ต.ภ. มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 25 จาก 36 ลำดับ<ref name="ลำดับ"/> ประกอบด้วย ดวงตรา มีลักษณะอย่างทุติยดิเรกคุณาภรณ์
* '''สำหรับบุรุษ''' ใช้ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร สำหรับสวมคอ
 
=== ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ===
[[ไฟล์:Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand) ribbon.pngsvg|right|100px]]
'''จตุตถดิเรกคุณาภรณ์''' มีอักษรย่อว่า จ.ภ. มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 30 จาก 36 ลำดับ<ref name="ลำดับ"/> ประกอบด้วย ดวงตรา มีลักษณะอย่างตติยดิเรกคุณาภรณ์ แต่ขนาดย่อมกว่า
* '''สำหรับบุรุษ''' ใช้ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร มีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
[[ไฟล์:Chatuttha Direkkhunaphon 1.jpg|thumb|left|200px|จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ด้านหลัง เป็นดุมสีทอง มีอักษร[[พระปรมาภิไธยย่อ]] "ภ.ป.ร." ลงยาสีขาว ]]
 
[[ไฟล์:Order of the Direkgunabhorn 5th class (Thailand) ribbon.pngsvg|right|100px]]
'''เบญจมดิเรกคุณาภรณ์''' มีอักษรย่อว่า บ.ภ. มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 35 จาก 36 ลำดับ<ref name="ลำดับ"/> ประกอบด้วย ดวงตรา มีลักษณะอย่างจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
* '''สำหรับบุรุษ''' ใช้ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร แต่ไม่มีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
 
=== ชั้นที่ 6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ===
[[ไฟล์:Order of the Direkgunabhorn (Thailand) ribbon.pngsvg|right|100px]]
'''เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์''' มีอักษรย่อว่า ร.ท.ภ. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 6 ในหมู่เหรียญบำเหน็จในราชการ<ref name="ลำดับ"/> ประกอบด้วย
* '''ดวงตรา''' เป็นเหรียญรูปกลมสีทอง ด้านหน้ามีรูปครุฑพ่าห์อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกระจังกลีบบัวแปดกลีบ เบื้องบนมีพระมหามงกุฎ มีรัศมีและอุณาโลม ด้านหลังมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "ภ.ป.ร."
 
=== ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ===
[[ไฟล์:Order of the Direkgunabhorn (Thailand) ribbon.pngsvg|right|100px]]
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ มีอักษรย่อว่า ร.ง.ภ. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 9 ในหมู่เหรียญบำเหน็จในราชการ<ref name="ลำดับ"/> ประกอบด้วย '''ดวงตรา''' เป็นเหรียญรูปกลมสีเงิน มีลักษณะและวิธีการประดับอย่างเดียวกับเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
 
1,024

การแก้ไข