ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"

8. พระครูสุธรรมเจติยาภรณ์ (จำรัส ชวนปญฺโญ)
 
9. พระมหาวิเชียร  วชิรเมธี ป.ธ.๙
 
10.พระมหากมลชัย  กมโล  ป.ธ.๖
งานนมัสการพระธาตุพนม ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 2 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี
 
ประจำปี 25612562 ตรงกับวันที่ 24มกราคม12 -1 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25612562
 
รวม 9 วัน 9 คืน<gallery>
112

การแก้ไข