ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด"

ไม่ใช่ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เนื่องจากมีนักเรียน 1,782 https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1030201389&Area_CODE=101731
(มหาสารคาม)
(ไม่ใช่ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เนื่องจากมีนักเรียน 1,782 https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1030201389&Area_CODE=101731)
{{เรียงลำดับ|มัธยมด่านขุนทด}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในอำเภอด่านขุนทด]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา]]
858

การแก้ไข