ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แนวเพลง"

เพิ่มขึ้น 564 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่ 7978698 สร้างโดย 27.145.77.101 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่ 7978698 สร้างโดย 27.145.77.101 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''แนวดนตรี''' เป็นการจำแนกเพลงที่มีลักษณะพื้นฐานต่าง ๆ ร่วมกัน โดยอาจไม่ได้คำนึงถึงเกี่ยวกับด้านเพลงอย่างเดียว (เช่น ที่มาของเพลง และ เนื้อหาของเพลง เป็นต้น) อาจพูดได้ว่า แนวเพลงนั้นพิจารณาจาก เทคนิค รูปแบบ บริบท ที่มา และเนื้อหาของเพลง เป็นต้น
'''แนวดนตรี''' เป็นการจำแนกเพลงพวกมีสมองจะรู้
 
== ประเภทของแนวดนตรี ==