ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้องสมุด"

กกก
(กกก)
== ระบบรหัสที่ใช้จัดเก็บหนังสือ ==
# [[ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน|ระบบห้องสมุดรัฐสภาสหรัฐ]]
# [[ระบบทศนิยมดิวอี้|ระบบทศนิยมด้วยตัวเลข]]
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม