ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้องสมุด"

dhkrobh
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(dhkrobh)
 
== อ้างอิง ==
* [http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK12/chapter2/t12-2-l3.htm ความรู้เรื่องห้องสมุด] สารานุกรมสำหรับเยาวชนxxxxxxx
 
== แหล่งข้อมูลอื่นข้อ ==
{{คอมมอนส์|Library|ห้องสมุด}}
* [http://www.maruey.com Maruey Knowledge & Resource Center]
ผู้ใช้นิรนาม