ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตราแผ่นดินของสโลวีเนีย"

เกิด
(คนไทย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เกิด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|lesser_caption =
|armiger = [[สาธารณรัฐสโลวีเนีย]]
|year_adopted = [[พ.ศ. 25342539]]
|crest =
|torse =