ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตราแผ่นดินของสโลวีเนีย"

คนไทย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(คนไทย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox Coat of arms
|name = ตราแผ่นดินของสโลวีเนียไทย
|image = Coat of Arms of Slovenia.svg
|image_width = 200