ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Our Skyy อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==นักแสดง==
===#ปิ๊กโรมปิ๊ก-โรม===
* [[จุมพล อดุลกิตติพร]] รับบท ปิ๊ก/โรม
* [[อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์]] รับบท โรม/ปิ๊ก
* [[อิสระ ไชยศิริ]] รับบท ผีเด็ก
 
===#อิน-ซัน===
* [[ปุริม รัตนเรืองวัฒนา]] รับบท อิน
* [[วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์]] รับบท ซัน
* [[ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต]] รับบท พี่เต้ย
 
===#ตี๋-หมอก===
* [[ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล]] รับบท ตี๋
* [[สัตบุตร แลดิกี]] รับบท หมอก
* [[ตรัย นิ่มทวัฒน์]] รับบท กอด
 
===#พีทเก้าท-เก้า===
* [[ตะวัน วิหครัตน์]] รับบท พีท
* [[ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ]] รับบท เก้า
 
===#อาทิตย์-ก้องภพ===
* [[พีรวัส แสงโพธิรัตน์]] รับบท อาทิตย์
* [[ปราชญา เรืองโรจน์]] รับบท ก้องภพ
| 1
| 23 พฤศจิกายน 2561
| ปิ๊ก-โรม
| #ปิ๊กโรม
| [[ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน]]
| [[จุมพล อดุลกิตติพร]]<br>[[อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์]]
| 2
| 30 พฤศจิกายน 2561
| #อิน-ซัน
| [[นพณัช ชัยวิมล]]
| [[ปุริม รัตนเรืองวัฒนา]]<br>[[วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์]]
| 3
| 7 ธันวาคม 2561
| #ตี๋-หมอก
| [[นพณัช ชัยวิมล]]
| [[ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล]]<br>[[สัตบุตร แลดิกี]]
| 4
| 14 ธันวาคม 2561
| #พีทเก้าท-เก้า
| [[ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน]]
| [[ตะวัน วิหครัตน์]]<br>[[ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ]]
| 5
| 21 ธันวาคม 2561
| #อาทิตย์-ก้องภพ
| [[ผดุง สมาจาร]]<br>[[พงศ์พิสิฐ บทศรี]]
| [[พีรวัส แสงโพธิรัตน์]]<br>[[ปราชญา เรืองโรจน์]]
2,262

การแก้ไข