ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[ปุริม รัตนเรืองวัฒนา]] รับบท อิน
* [[วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์]] รับบท ซัน
* [[ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต]] รับบท พี่เต้ย
 
===#ตี๋หมอก===
12,148

การแก้ไข