ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมน้อย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ไขไวยากรณ์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''หม่อมน้อย''' อาจหมายถึง
 
* [[หม่อมน้อย ชุมสาย ณ อยุธยา|น้อย ชุมสาย ณ อยุธยา]] - หม่อมใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย#พระโอรส-ธิดา|น้อย ไชยันต์ ณ อยุธยา]] - หม่อมใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย]]
* [[เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต#ราชโอรส ราชธิดา|น้อย ณ ลำปาง]] - หม่อมใน[[เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต]]
* [[หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา|น้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา]] - หม่อมใน[[สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์#พระชายา|น้อย วรวรรณ ณ อยุธยา]] - หม่อมใน[[หม่อมเจ้าไปรมากร วรวรรณ]]
* [[องค์คำ|เจ้าองค์คำ]] – กษัตริย์แห่งหลวงพระบาง (พ.ศ. 2256–2266) และกษัตริย์แห่งเชียงใหม่ (พ.ศ. 2270–2302) มีพระนามเดิมว่า หม่อมน้อย
* [[หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล|พันธุ์เทวนพ เทวกุล]] - ผู้กำกับภาพยนตร์ ปนัดดาใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ]]
 
{{แก้กำกวม}}