เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด, 9 เดือนที่ผ่านมา
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่มดูดจิ๋ม ==
* [[เครื่องกลอย่างง่าย]]
*[[เครื่องจักรอุดมคติหำน้อย|เครื่องจักรอุดมคติ]]
ผู้ใช้นิรนาม