ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม"

เคาะวรรค
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(เคาะวรรค)
ขนาดหน้าตัก 43 ซม. สูง 55 ซม.
 
ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 (ช่วงเดือน[[มีนาคม]]) เดือน 8 ([[วันเข้าพรรษา]]) และเดือน 12 (หลัง[[วันลอยกระทง]] 1 วัน) จะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงขององค์พระแก้วมรกตอยู่เสมอ โดยมี 3 เครื่องทรง คือ เครื่องทรงฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
'''[[พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]''' พระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างอุทิศให้กับรัชกาลที่ 1 และ 2 ศิลปะรัตนโกสินทร์ [[ปางห้ามสมุทร]] สูง 3 เมตร ทรงเครื่องต้นพระจักรพรรดิราช เป็นพระพุทธรูปสำริดหุ้มทองคำลงยาราชาวดี เครื่องต้นประดับเนาวรัตน์ ใช้ทองคำเท่ากับทองที่หุ้มพระศรีสรรเพชญ ในสมัยอยุธยา
11,559

การแก้ไข