เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

 
==== หอราชกรมานุสรณ์และหอพงศานุสรณ์ ====
'''หอราชกรมานุสรณ์และหอพงศานุสรณ์''' สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่บนกำแพงแก้ว ด้านหลังพระอุโบสถทางทิศเหนือ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประจำรัชกาลต่างๆในสมัยอยุธยาหอหนึ่ง และในสมัยรัตนโกสินทร์อีกหอหนึ่ง ภายในเขียนภาพพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นฝีมือของขรัวอินโข่ง จิตรกรไทยที่มีฝีมือดีที่สุดในสมัยนั้น
 
==== พระโพธิธาตุพิมาน ====
11,374

การแก้ไข