ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฟนพันธุ์แท้"

;รอบที่ 1 - 3 วินาที :ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คนจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องนั้น ภายในเวลา 3 วินาที (หากตอบผิดสามารถตอบใหม่ได้ ภายในเวลา 3 วินาทีถ้าสัญญาณไฟยังไม่ติด และเอฟเฟคเสียง "ครูม" ยังไม่ดัง) ใครตอบผิดหรือตอบไม่ทันใน 3 วินาทีตกรอบทันที ลักษณะคำถามในแต่ละเรื่องของรอบนี้อาจจะเป็นรูปภาพ แล้วให้ตอบว่าภาพนี้คือใคร อะไร หรืออาจเป็นโจทย์คำถามที่เป็นสิ่งต่างๆ แล้วให้ตอบว่าเกี่ยวข้องกับอะไรตามโจทย์คำถามหลัก แล้วแต่เรื่อง
: มีข้อสังเกตประการหนึ่งในเกมนี้ก็คือ เมื่อมีผู้เข้าแข่งขันคนไหนที่ตอบไม่ได้ภายในเวลา 3 วินาที ไฟตรงหน้าผู้เข้าแข่งขันก็จะติดขึ้นมาและมีเสียงสัญญาณไฟ พร้อมกับมีเสียงครูมในห้องส่งของรายการ ต่อมาในปี 2004 ลดเหลือเพียงเสียงสัญญาณไฟและเสียงครูมในห้องส่งเท่านั้น
;รอบที่ 2 - ตัดเชือก :แบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 2 คู่ คู่ละ 2 คน แข่งเกมต่าง ๆ แล้วแต่เรื่อง โดยให้ผู้เข้าแข่งขันถูกจับคู่ตามหมายเลขที่ติดกันและสลับกันเล่นตามหมายเลขของผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขก่อนได้เล่นเกมแรกก่อน ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหลังได้เล่นเกมที่สองก่อน ใครได้ 2 ใน 3 คะแนนก่อน จะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ (เริ่มมีเกมกดไฟ ตั้งแต่กลางปี 2004 ใช้เป็นรอบตัดสิน เมื่อมีผู้เข้าแข่งขัน ที่คะแนนเท่ากัน โดยในรอบนี้พิธีกรจะอ่านคำสำคัญขึ้นมา ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับคำถามที่จะถามกันต่อไป ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแย่งกันกดไฟ โดยจะกดไฟก่อนหรือหลังพิธีกรอ่านคำสำคัญ เมื่อไฟติดที่ใครคนนั้นจะต้องตอบคำถามให้ถูก ตอบถูกเข้ารอบทันที แต่ถ้าตอบผิด ผู้เข้าแข่งขันอีกคน จะถูกบังคับตอบทันที)
;รอบที่ 3 - ชิงชนะเลิศ : มีคำถาม 8 ชุด ชุดละ 2 ข้อ (คำถามเหลือง-แดง) โดยผลัดกันให้ผู้เข้าแข่งขัน 2 คนเลือกชุดคำถามแล้วตอบ โดยผู้เข้าแข่งขันที่เป็นคนเลือกชุดคำถามจะได้ตอบคำถามสีเหลือง ส่วนอีกคนจะได้ตอบคำถามสีแดง ถ้าผู้เข้าแข่งขันตอบถูกหรือตอบผิดทั้งคู่ ก็จะเล่นคำถามชุดต่อไป แต่ถ้ามีผู้ตอบถูกและผิด ผู้ที่ตอบถูกจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประจำสัปดาห์
 
ผู้ใช้นิรนาม