ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฟนพันธุ์แท้"

;รอบที่ 1 - 3 วินาที :กฎ - กติกา เหมือนกับ ปี 2005 - 2006
'''สิ่งที่ต่างกัน คือ''' ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน จะมีรอบพิเศษ โดยพิธีกรจะอ่านคำถามหรือเปิดภาพขึ้นมา ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกดไฟให้ติด ไฟติดที่ใครคนนั้นจะต้องตอบให้ถูก ตอบถูกเข้ารอบ แต่ถ้าตอบผิดจะต้องตกรอบทันที
;รอบที่ 2 - ถาม-ตอบ :ในรอบนี้พิธีกรจะอ่านคำถามสั้นๆสำคัญขึ้นมา ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับคำถามที่จะถามกันต่อไป ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแย่งกันกดไฟ โดยจะกดไฟก่อนหรือหลังพิธีกรอ่านคำถามสั้นๆ เมื่อไฟติดที่ใครคนนั้นจะต้องตอบคำถามให้ถูก ในช่วงแรกของปี 2007 ผู้เข้าแข่งขันต้องตอบถูก 2 ครั้งถึงเข้ารอบ ภายหลังเปลี่ยนเป็นตอบถูกเข้ารอบทันที แต่ยังคงกฎเดิมคือตอบผิดต้องพักการเล่น 1 ข้อ ถ้าตอบผิดอีกเป็นครั้งที่ 2 จะตกรอบทันที รอบนี้คัด 3 คนผ่านเข้ารอบต่อไป
;รอบที่ 3 - จิ๊กซอว์-คุณสมบัติ :ในเกมจิ๊กซอว์ ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 คนจะต้องผลัดกันเลือกป้ายจิ๊กซอว์ครั้งละ 1 ป้าย โดยช่วงแรกของปี 2007 ผู้เข้ารอบคนแรกได้สิทธิ์เล่นก่อน ให้ผู้เข้ารอบคนที่ 2 เลือกป้ายจิ๊กซอว์ให้ผู้เข้ารอบคนแรกตอบ ถ้าตอบผิดผู้เข้ารอบคนที่ 2 ได้สิทธิ์ตอบ ให้ผู้เข้ารอบคนที่ 3 เลือกป้ายจิ๊กซอว์ให้ผู้เข้ารอบคนที่ 2 ตอบ และถ้าตอบผิดอีกให้ผู้เข้ารอบคนที่ 3 ได้สิทธิ์ตอบ ให้ผู้เข้ารอบคนแรกเลือกป้ายจิ๊กซอว์ให้ผู้เข้ารอบคนที่ 3 ตอบ วนกันไปตามลำดับ ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นให้ผู้เข้ารอบได้เลือกป้ายของตนเอง แล้ววนตามลำดับการเข้ารอบจากเกมถาม-ตอบ โดยถ้าตอบผิด สิทธิ์ในการเล่นจะเป็นของผู้เข้าแข่งขันคนถัดไป ถ้าตอบผิดอีกก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีผู้ที่ตอบถูก ซึ่งถ้าใครตอบถูกก็จะเข้ารอบชิงชนะเลิศทันที ส่วนอีก 2 คนที่เหลือจะต้องเล่นเกมคุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผลัดกันเลือกป้ายคุณสมบัติคนละ 1 ป้าย โดยลำดับการเล่นจะเป็นแบบเดิม ถ้าตอบผิด สิทธิ์ในการเล่นจะเป็นของผู้เข้าแข่งขันคนถัดไป ถ้าตอบผิดอีกการเล่นก็จะวนกลับมาที่คนแรก ถ้าใครตอบถูกจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศอีกคนหนึ่ง
;รอบที่ 4 - ชิงชนะเลิศ : แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
ผู้ใช้นิรนาม