ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลาบู่ทอง"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
และถูกนำมาทำเป็นละครโทรทัศน์จักรๆวงศ์ๆทาง [[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]] อีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2537 สร้างโดย บริษัท สามเศียร จำกัด และ บริษัท ดาราวีดีโอ จำกัด กำกับโดย สยม สังวริบุตร และ สมชาย สังข์สวัสดิ์ บทโทรทัศน์โดย รัมภา ภิรมย์ภักดี (ภาวิต) และ ลุลินารถ สุนทรพฤกษ์ และในปี พ.ศ. 2552 สร้างโดย บริษัท สามเศียร จำกัด กำกับโดย คูณฉกาจ วรสิทธิ์ บทโทรทัศน์โดย รัมภา ภิรมย์ภักดี (พิกุลแก้ว) ออกอากาศ [[6 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2552]] ถึง [[28 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2553]]
== นักแสดง ==
 
{| class="wikitable"
|-
| พระเจ้าพรหมทัต || [[ไชยา สุริยัน]] || พัลลภ พรพิษณุ || ปฐมพงษ์ สิงหะ || [[สุริยา ชินพันธุ์]] || ปริญญา ปุ่นสกุล || เกรียง ไกรมาก || [[สุภาพ ไชยวิสุทธิกุล]] || วสุ ประทุมรัตน์วัฒนา
|-
| || || || || || || || || [[ไพโรจน์ สังวริบุตร]]
|-
| || || || || || || || || ปานรวัฐ ลิ่มรัตนาอาภรณ์
|-
| || || || || || || || || [[ยอดชาย เมฆสุวรรณ]]
|-
| || || || || || || || || [[รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร]]
|-
| || || || || || || || || [[เด๋อ ดอกสะเดา]]
|-
| เศรษฐีทารก (พ่อ) || <small>[[สมควร กระจ่างศาสตร์]]</small> || สุวิน สว่างรัตน์ || <small>[[สมควร กระจ่างศาสตร์]]</small> || [[สมภพ เบญจาธิกุล]] || ชาตรี พิณโณ || [[สรพงษ์ ชาตรี]] || ธงชัย ชาญชำนิ || [[อัมรินทร์ สิมะโรจน์]]
| ขนิษฐา (แม่เอื้อย) || <small>[[วิไลวรรณ วัฒนพานิช]]</small> || [[น้ำเงิน บุญหนัก]] || <small>[[รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง]]</small> || อัมพวัน ศรีวิไล || [[ปัทมา ปานทอง]] || ขวัญภิรมย์ หลิน || จุฑามาศ ชวนเจริญ || [[ทราย เจริญปุระ]]
|-
| ขนิษฐี (แม่อ้าย) || [[ปรียา รุ่งเรือง]] || [[ศิรินทิพย์ ศิริวรรณ]] || [[อรสา พรหมประทาน]] || [[พิศมัย วิไลศักดิ์]] || [[อรุโณทัย จิตตรีขันธ์|อรุโณทัย นฤนาท]] || ปาลีรัฐ ศศิธร || นัยนา ทิพย์ศรี || [[น้ำทิพย์ เสียมทอง]]
|-
| || || || || || || || || วนิษฐา วัชโรบล
|-
| || || || || || || || || [[เยาวเรศ นิสากร]]
|-
| || || || || || || || || ด.ญ. กิ่งกาญจน์ บุญสุข
|-
| || || || || || || || || ด.ช. นราธิษณ์ น้ำค้าง
|-
| || || || || || || || || ดอน จมูกบาน
|-
| || || || || || || || || ธรมมศักดิ์ สุริยัน
|-
| || || || || || || || || ไกรสีห์ แก้ววิมล
|-
| || || || || || || || || ไพนลิน นิลฉ่ำ
|-
| || || || || || || || || จิราวรรณ อินมา
|-
| || || || || || || || || วิลาวัลย์ โพธิ์เก่ง
|-
| || || || || || || || || วัชระเดช สิทธิ์กูล
|-
| || || || || || || || || เสกสรรค์ รอกประเสริฐ
|-
| || || || || || || || || วรพงษ์ ปิ่นแก้ว
|-
| || || || || || || || || ทัศนีย์ สีดาสมุทร์
|-
| || || || || || || || || ชัยวรงค์ ช่างเกิด
|-
| || || || || || || || || ลัดดาวรรณ มั่นคงดี
|-
| || || || || || || || || ทัศนีย์ สีดาสมุทร์
|-
| || || || || || || || || ชัยวรงค์ ช่างเกิด
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม