ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิรากร สมพิทักษ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* เพลง "ปาใส่หน้า"
* เพลง "ตราบที่ยังหายใจ"
* เพลง "ที่ที่เป็นของเรา"
 
== รางวัล ==
25

การแก้ไข