ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอ"

เพิ่มขึ้น 802 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 82,213
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 82,207
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 81,984
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 81,706
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 81,778
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 81,981
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 81,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 81,481
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 81,327
| align=right | 81,178
|-
| align=center |229 || [[อำเภอพบพระ|พบพระ]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,855
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 70,850
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,895
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,743
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,717
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,424
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,382
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,357
| align=right | 70,024
|-
| align=center |296 || [[อำเภอศรีเมืองใหม่|ศรีเมืองใหม่]]
| align=center |348 || [[อำเภอปัว|ปัว]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 64,679
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 64,687
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,813
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,710
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,486
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 64,214
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,318
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 64,263
| align=right | 64,413
|-
| align=center |349 || [[อำเภอกงไกรลาศ|กงไกรลาศ]]
| align=center |448 || [[อำเภอท่าวังผา|ท่าวังผา]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 50,924
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,965
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,955
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 50,943
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 50,974
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 51,257
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 51,265
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 51,485
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 51,518
| align=right | 51,609
|-
| align=center |449 || [[อำเภอไทรงาม|ไทรงาม]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,154
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,114
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,951
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 35,777
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,833
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,730
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 35,609
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,639
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,535
| align=right | 35,488
|-
| align=center |617 || [[อำเภอป่าพะยอม|ป่าพะยอม]]
| align=center |661 || [[อำเภอนาน้อย|นาน้อย]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 32,891
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 32,961
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,929
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,821
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,681
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,599
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 32,560
| align=right | 32,644
|-
| align=center |662 || [[อำเภอลำทะเมนชัย|ลำทะเมนชัย]]
| align=center |722 || [[อำเภอเชียงกลาง|เชียงกลาง]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 27,655
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 27,758
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 27,840
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 27,921
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 28,019
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 28,070
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 28,127
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 28,190
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 28,234
| align=right | 28,372
|-
| align=center |723 || [[อำเภอเชียงขวัญ|เชียงขวัญ]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,861
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,499
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,375
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,329
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,305
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 18,277
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 18,296
| align=right | 18,479
|-
| align=center |827 || [[อำเภอน้ำหนาว|น้ำหนาว]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,272
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,211
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,151
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,057
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,989
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,913
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,779
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,553
| align=right | 15,543
|-
| align=center |841 || [[อำเภอแม่พริก|แม่พริก]]
| align=center |846 || [[อำเภอสันติสุข|สันติสุข]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 15,793
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 15,854
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,864
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 15,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,875
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 15,796
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 15,814
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,823
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 15,695
| align=right | 15,719
|-
| align=center |847 || [[อำเภอวิภาวดี|วิภาวดี]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,111
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,025
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,907
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,855
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,684
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,596
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,455
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 14,326
| align=right | 14,593
|-
| align=center |853 || [[อำเภอนิคมน้ำอูน|นิคมน้ำอูน]]
| align=center |856 || [[อำเภอนาหมื่น|นาหมื่น]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 14,549
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 14,644
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,685
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 14,680
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 14,696
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 14,700
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 14,754
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 14,807
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 14,817
| align=right | 14,861
|-
| align=center |857 || [[อำเภอฟากท่า|ฟากท่า]]
| align=center |867 || [[อำเภอสองแคว|สองแคว]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 12,281
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,293
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,216
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,044
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,954
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,860
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,765
| align=right | 11,732
|-
| align=center |868 || [[อำเภอกัลยาณิวัฒนา|กัลยาณิวัฒนา]]
| align=center |870 || [[อำเภอบ้านหลวง|บ้านหลวง]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 11,747
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 11,769
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 11,845
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 11,866
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 11,886
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 11,900
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 11,997
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 12,013
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,063
| align=right | 12,047
|-
| align=center |871 || [[อำเภอนาแห้ว|นาแห้ว]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,853
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,545
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,434
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,305
| align=right | 9,282
|-
| align=center |874 || [[อำเภอบ้านแพรก|บ้านแพรก]]
2,747

การแก้ไข