ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอ"

เพิ่มขึ้น 500 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 160,988
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 155,860
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 149,708
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 117,033
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 114,843
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 113,217
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 120,643
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 120,023
| style="background-color:#f96;" align="right"| 119,125
| align=right | 120,569
|-
| align=center |52 || [[อำเภอเมืองมหาสารคาม|เมืองมหาสารคาม]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 102,775
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 102,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 101,921
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 101,866
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 101,300
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 100,511
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 99,575
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 99,249
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 98,924
| align=right | 98,568
|-
| align=center |156 || [[อำเภอถลาง|ถลาง]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 87,579
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 84,401
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 80,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,254
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 65,503
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 63,932
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,666
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 61,082
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 59,572
| align=right | 67,527
|-
| align=center |201 || [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 81,997
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 79,834
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 78,219
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 63,350
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,425
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 61,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 61,790
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 60,304
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 59,109
| align=right | 66,008
|-
| align=center |230 || [[อำเภอวัฒนานคร|วัฒนานคร]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 57,654
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 57,065
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,542
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 49,979
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 49,063
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 48,536
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 49,002
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,216
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 47,637
| align=right | 49,731
|-
| align=center |390 || [[อำเภอบ่อพลอย|บ่อพลอย]]
| align=center |507 || [[อำเภอบ้านตาก|บ้านตาก]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 45,087
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 45,156
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 45,368
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 45,397
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,438
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 45,429
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 45,513
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,710
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,659
| align=right | 45,586
|-
| align=center |508 || [[อำเภอเขาสมิง|เขาสมิง]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,745
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,661
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,271
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,600
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,043
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,518
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,896
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 26,862
| align=right | 27,622
|-
| align=center |540 || [[อำเภอเมืองพังงา|เมืองพังงา]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,496
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,296
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,075
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,293
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,033
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,576
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,118
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,860
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,407
| align=right | 30,267
|-
| align=center |653 || [[อำเภอเมืองปาน|เมืองปาน]]
| align=center |669 || [[อำเภอสามเงา|สามเงา]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 31,946
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 31,951
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 32,079
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 32,110
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 32,148
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 32,176
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 32,193
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 32,344
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 32,367
| align=right | 32,452
|-
| align=center |670 || [[อำเภอสว่างอารมณ์|สว่างอารมณ์]]
2,747

การแก้ไข