ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พฤติกรรมศาสตร์"

ย้อนการแก้ไขที่ 7578623 สร้างโดย 223.24.176.82 (พูดคุย)
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 7578623 สร้างโดย 223.24.176.82 (พูดคุย))
ป้ายกำกับ: ทำกลับ
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
ลิงก์ไปภาษาอื่น'''พฤติกรรมศาสตร์''' ({{lang-en|Behavioural sciences หรือ Behavioral science}}) หมายถึงคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในสาขาวิชาต่างๆต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง[[สิ่งมีชีวิต]]ในโลกธรรมชาติโลก[[ธรรมชาติ]] พฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและการสืบค้นหาพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ผ่านการควบคุมและการสังเกตการณ์เชิงทดลองแบบธรรมชาติและการวางกฎเกณฑ์อันเข้มงวด
 
อย่างไรก็ดี เมื่อเร็วๆเร็ว ๆ นี้ [[ภาควิชา]]ในสาขา[[จิตวิทยา]]หลายแห่งได้ยอมรับคำศัพท์เฉพาะนี้เพื่อใช้ในการกล่าวถึงกลุ่มบุคคลที่ทำการศึกษาคำถามเชิงพฤติกรรมอย่างเป็น[[วิทยาศาสตร์]]ที่แตกต่างอย่างเด่นชัดไปจากการศึกษาเรื่องทั่วไปทาง[[จิตวิทยา]]
ลิงก์ไปภาษาอื่นพฤติกรรมศาสตร์lang-en|Behavioural sciences หรือ Behavioral scienceหมายถึงคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในโลกธรรมชาติ พฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและการสืบค้นหาพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ผ่านการควบคุมและการสังเกตการณ์เชิงทดลองแบบธรรมชาติและการวางกฎเกณฑ์อันเข้มงวด
 
อย่างไรก็ดี เมื่อเร็วๆ นี้ภาควิชาในสาขาจิตวิทยาหลายแห่งได้ยอมรับคำศัพท์เฉพาะนี้เพื่อใช้ในการกล่าวถึงกลุ่มบุคคลที่ทำการศึกษาคำถามเชิงพฤติกรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างอย่างเด่นชัดไปจากการศึกษาเรื่องทั่วไปทางจิตวิทยา
 
== ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ==
พฤติกรรมศาสตร์ มักสับสนกับ สังคมศาสตร์ แม้ศัพท์เฉพาะทั้งสองคำนี้จะมีความสัมพันธ์อย่างกว้างๆกว้าง ๆ ระหว่างกัน เป็นการศึกษากระบวนการพฤติกรรมอย่างเป็นระบบคล้ายกัน แต่ก็แตกต่างกันในระดับการวิเคราะห์เชิงวิทยศาสตร์ในหลายมิติของพฤติกรรม พฤติกรรมศาสตร์เน้นอย่างชัดเจนในด้านการสอบสวนกระบวนการตัดสินใจและกลยุทธการสื่อความภายในหรือระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบสังคม พฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวข้องกับสาขาอื่นๆอื่น ๆ เช่น จิตวิทยา และประสาทวิทยาศาสตร์สังคม
 
== ประเภทของพฤติกรรมศาสตร์ ==
'''พฤติกรรมศาสตร์'''แบ่งเป็นประเภทอย่างกว้างๆกว้าง ๆ ได้ 2 ประเภทคือ วิทยาศาสตร์การตัดสินใจเชิงประสาท (Neural-Decision sciences) และ วิทยาศาสตร์การสื่อความเชิงสังคม (Social-Communication sciences.)
 
== พฤติกรรมศาสตร์ในฐานะวิทยาศาสตร์บูรณาการ ==
22,471

การแก้ไข