ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอ"

เพิ่มขึ้น 570,232 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
(แทนที่เนื้อหาด้วย "{{เขตการปกครองของประเทศไทย}} '''อำเภอ''' ({{RTGS|Amphoe}}) เป็นหน่...")
ป้ายระบุ: ถูกแทน
 
ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการยกฐานะกิ่งอำเภอทั้งหมดขึ้นเป็นอำเภอทั้งหมด จึงทำให้ประเทศไทยในขณะนี้ไม่มีเขตการปกครองในระดับกิ่งอำเภอ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/046/14.PDF พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอ ... พ.ศ. 2550]</ref>
 
 
=== รายชื่ออำเภอเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบบปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="line-height:125%"
|-
! colspan="17"| รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร<small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]]
|-
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! รายชื่ออำเภอ ...........................
 
! สังกัดใน[[จังหวัด]]
 
! พ.ศ. 2560<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2559<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2558<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf] 2559. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
 
! พ.ศ. 2557<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! พ.ศ. 2556<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! พ.ศ. 2555<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! พ.ศ. 2554<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! พ.ศ. 2553<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! พ.ศ. 2552<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! พ.ศ. 2551<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
 
|-
| align=center |1 || [[อำเภอเมืองสมุทรปราการ|เมืองสมุทรปราการ]]
| [[จังหวัดสมุทรปราการ|สมุทรปราการ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 537,320
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |2 || [[อำเภอเมืองนครราชสีมา|เมืองนครราชสีมา]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 460,187
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |3 || [[อำเภอเมืองขอนแก่น|เมืองขอนแก่น]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 416,642
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |4 || [[อำเภอเมืองอุดรธานี|เมืองอุดรธานี]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 411,297
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |5 || [[อำเภอหาดใหญ่|หาดใหญ่]]
| [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 400,038
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |6 || [[อำเภอเมืองนนทบุรี|เมืองนนทบุรี]]
| [[จังหวัดนนทบุรี|นนทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 364,543
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |7 || [[อำเภอเมืองชลบุรี|เมืองชลบุรี]]
| [[จังหวัดชลบุรี|ชลบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 330,156
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |8 || [[อำเภอบางละมุง|บางละมุง]]
| [[จังหวัดชลบุรี|ชลบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 308,295
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |9 || [[อำเภอเมืองสมุทรสาคร|เมืองสมุทรสาคร]]
| [[จังหวัดสมุทรสาคร|สมุทรสาคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 293,723
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |10 || [[อำเภอศรีราชา|ศรีราชา]]
| [[จังหวัดชลบุรี|ชลบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 293,229
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |11 || [[อำเภอเมืองพิษณุโลก|เมืองพิษณุโลก]]
| [[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 289,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |12 || [[อำเภอเมืองนครปฐม|เมืองนครปฐม]]
| [[จังหวัดนครปฐม|นครปฐม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 279,944
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |13 || [[อำเภอเมืองระยอง|เมืองระยอง]]
| [[จังหวัดระยอง|ระยอง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 276,549
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |14 || [[อำเภอคลองหลวง|คลองหลวง]]
| [[จังหวัดปทุมธานี|ปทุมธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 274,012
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |15 || [[อำเภอลำลูกกา|ลำลูกกา]]
| [[จังหวัดปทุมธานี|ปทุมธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 273,438
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |16 || [[อำเภอบางบัวทอง|บางบัวทอง]]
| [[จังหวัดนนทบุรี|นนทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 273,232
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |17 || [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 271,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |18 || [[อำเภอเมืองสุรินทร์|เมืองสุรินทร์]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 262,951
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |19 || [[อำเภอบางพลี|บางพลี]]
| [[จังหวัดสมุทรปราการ|สมุทรปราการ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 253,218
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |20 || [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| [[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 250,829
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |21 || [[อำเภอปากเกร็ด|ปากเกร็ด]]
| [[จังหวัดนนทบุรี|นนทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 246,212
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |22 || [[อำเภอเมืองเชียงราย|เมืองเชียงราย]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 244,311
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |23 || [[อำเภอเมืองนครสวรรค์|เมืองนครสวรรค์]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 243,999
| style="background-color:#f96;" align="right"| 243,126
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 243,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 243,170
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 241,951
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 241,430
| style="background-color:#f96;" align="right"| 240,347
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 241,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 240,555
| align=right | 240,182
|-
| align=center |24 || [[อำเภอเมืองภูเก็ต|เมืองภูเก็ต]]
| [[จังหวัดภูเก็ต|ภูเก็ต]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 242,821
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |25 || [[อำเภอเมืองเชียงใหม่|เมืองเชียงใหม่]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 234,649
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |26 || [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 229,022
| style="background-color:#f96;" align="right"| 229,436
| style="background-color:#f96;" align="right"| 230,200
| style="background-color:#f96;" align="right"| 230,743
| style="background-color:#f96;" align="right"| 231,269
| style="background-color:#f96;" align="right"| 232,060
| style="background-color:#f96;" align="right"| 232,221
| style="background-color:#f96;" align="right"| 233,447
| style="background-color:#f96;" align="right"| 234,176
| align=right | 235,092
|-
| align=center |27 || [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี|เมืองอุบลราชธานี]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 222,610
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |28 || [[อำเภอเมืองบุรีรัมย์|เมืองบุรีรัมย์]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 220,284
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |29 || [[อำเภอเมืองกำแพงเพชร|เมืองกำแพงเพชร]]
| [[จังหวัดกำแพงเพชร|กำแพงเพชร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 213,256
| style="background-color:#f96;" align="right"| 213,013
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 213,228
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 213,181
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 212,663
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 212,131
| style="background-color:#f96;" align="right"| 211,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 212,209
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 211,781
| align=right | 211,369
|-
| align=center |30 || [[อำเภอเมืองเพชรบูรณ์|เมืองเพชรบูรณ์]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 209,199
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |31|| [[อำเภอสามพราน|สามพราน]]
| [[จังหวัดนครปฐม|นครปฐม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 208,836
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |32 || [[อำเภอธัญบุรี|ธัญบุรี]]
| [[จังหวัดปทุมธานี|ปทุมธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 206,582
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |33 || [[อำเภอเมืองราชบุรี|เมืองราชบุรี]]
| [[จังหวัดราชบุรี|ราชบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 202,996
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |34 || [[อำเภอกันทรลักษ์|กันทรลักษ์]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 201,964
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |35 || [[อำเภอเมืองปทุมธานี|เมืองปทุมธานี]]
| [[จังหวัดปทุมธานี|ปทุมธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 201,126
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |36 || [[อำเภอพระประแดง|พระประแดง]]
| [[จังหวัดสมุทรปราการ|สมุทรปราการ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 196,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |37 || [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 195,908
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |38 || [[อำเภอปากช่อง|ปากช่อง]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 194,812
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |39 || [[อำเภอเมืองชัยภูมิ|เมืองชัยภูมิ]]
| [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 183,976
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |40 || [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี|เมืองสุราษฎร์ธานี]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 178,501
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |41 || [[อำเภอเดชอุดม|เดชอุดม]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 177,973
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |42 || [[อำเภอกระทุ่มแบน|กระทุ่มแบน]]
| [[จังหวัดสมุทรสาคร|สมุทรสาคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 175,983
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |43 || [[อำเภอบ้านโป่ง|บ้านโป่ง]]
| [[จังหวัดราชบุรี|ราชบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 172,752
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |44 || [[อำเภอเมืองกาญจนบุรี|เมืองกาญจนบุรี]]
| [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 169,866
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |45 || [[อำเภอเมืองยะลา|เมืองยะลา]]
| [[จังหวัดยะลา|ยะลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 169,003
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |46 || [[อำเภอเมืองสุพรรณบุรี|เมืองสุพรรณบุรี]]
| [[จังหวัดสุพรรณบุรี|สุพรรณบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 168,178
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |47 || [[อำเภอสัตหีบ|สัตหีบ]]
| [[จังหวัดชลบุรี|ชลบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 164,168
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |48 || [[อำเภอเมืองสงขลา|เมืองสงขลา]]
| [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 163,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |49 || [[อำเภอวารินชำราบ|วารินชำราบ]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 162,583
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |50 || [[อำเภอทุ่งสง|ทุ่งสง]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 161,356
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |51 || [[อำเภอแม่สอด|แม่สอด]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 160,988
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |52 || [[อำเภอเมืองมหาสารคาม|เมืองมหาสารคาม]]
| [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 159,231
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |53 || [[อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา|เมืองฉะเชิงเทรา]]
| [[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 158,722
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |54 || [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด|เมืองร้อยเอ็ด]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 157,875
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |55 || [[อำเภอหล่มสัก|หล่มสัก]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 157,601
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |56 || [[อำเภอปราสาท|ปราสาท]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 157,429
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |57 || [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| [[จังหวัดตรัง|ตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 156,702
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |58 || [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 151,481
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |59 || [[อำเภอขุขันธ์|ขุขันธ์]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 151,340
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |60 || [[อำเภอเมืองหนองคาย|เมืองหนองคาย]]
| [[จังหวัดหนองคาย|หนองคาย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 150,629
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |61 || [[อำเภอเมืองอุตรดิตถ์|เมืองอุตรดิตถ์]]
| [[จังหวัดอุตรดิตถ์|อุตรดิตถ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 149,318
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |62 || [[อำเภอเมืองชุมพร|เมืองชุมพร]]
| [[จังหวัดชุมพร|ชุมพร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 149,176
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |63 || [[อำเภอกบินทร์บุรี|กบินทร์บุรี]]
| [[จังหวัดปราจีนบุรี|ปราจีนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 147,492
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |64 || [[อำเภอบางใหญ่|บางใหญ่]]
| [[จังหวัดนนทบุรี|นนทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 147,351
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |65 || [[อำเภอเมืองกาฬสินธุ์|เมืองกาฬสินธุ์]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 146,443
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |66 || [[อำเภอเมืองลำพูน|เมืองลำพูน]]
| [[จังหวัดลำพูน|ลำพูน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 146,098
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |67 || [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| [[จังหวัดนครพนม|นครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 144,219
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |68 || [[อำเภอพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
| [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 140,857
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |69 || [[อำเภอเมืองศรีสะเกษ|เมืองศรีสะเกษ]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 139,511
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |70 || [[อำเภอพระสมุทรเจดีย์|พระสมุทรเจดีย์]]
| [[จังหวัดสมุทรปราการ|สมุทรปราการ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 138,670
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |71 || [[อำเภอประโคนชัย|ประโคนชัย]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 137,042
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |72 || [[อำเภอโพธาราม|โพธาราม]]
| [[จังหวัดราชบุรี|ราชบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 136,745
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |73 || [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 136,368
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |74 || [[อำเภอเมืองหนองบัวลำภู|เมืองหนองบัวลำภู]]
| [[จังหวัดหนองบัวลำภู|หนองบัวลำภู]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 136,301
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |75 || [[อำเภอศีขรภูมิ|ศีขรภูมิ]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 135,909
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |76 || [[อำเภอเมืองมุกดาหาร|เมืองมุกดาหาร]]
| [[จังหวัดมุกดาหาร|มุกดาหาร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 135,431
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |77 || [[อำเภอลำปลายมาศ|ลำปลายมาศ]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 134,223
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |78 || [[อำเภอสันทราย|สันทราย]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 133,063
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |79 || [[อำเภอบางกรวย|บางกรวย]]
| [[จังหวัดนนทบุรี|นนทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 132,881
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |80 || [[อำเภอเมืองปัตตานี|เมืองปัตตานี]]
| [[จังหวัดปัตตานี|ปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 132,628
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |81 || [[อำเภอพิบูลมังสาหาร|พิบูลมังสาหาร]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 132,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |82 || [[อำเภอวิเชียรบุรี|วิเชียรบุรี]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 132,308
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |83 || [[อำเภอเมืองอำนาจเจริญ|เมืองอำนาจเจริญ]]
| [[จังหวัดอำนาจเจริญ|อำนาจเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 131,818
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |84 || [[อำเภอสังขะ|สังขะ]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 131,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |85 || [[อำเภอแกลง|แกลง]]
| [[จังหวัดระยอง|ระยอง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 130,825
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |86 || [[อำเภอพิมาย|พิมาย]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 130,249
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |87 || [[อำเภอเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
| [[จังหวัดยโสธร|ยโสธร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 129,513
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |88 || [[อำเภอยางตลาด|ยางตลาด]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 129,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |89 || [[อำเภอกำแพงแสน|กำแพงแสน]]
| [[จังหวัดนครปฐม|นครปฐม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 129,081
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |90 || [[อำเภอด่านขุนทด|ด่านขุนทด]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 128,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |91 || [[อำเภอเมืองจันทบุรี|เมืองจันทบุรี]]
| [[จังหวัดจันทบุรี|จันทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 128,708
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |92 || [[อำเภอสองพี่น้อง|สองพี่น้อง]]
| [[จังหวัดสุพรรณบุรี|สุพรรณบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 128,464
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |93 || [[อำเภอโนนสูง|โนนสูง]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 127,251
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |94 || [[อำเภอบ้านดุง|บ้านดุง]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 127,004
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |95 || [[อำเภอสะเดา|สะเดา]]
| [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 125,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |96 || [[อำเภอสีคิ้ว|สีคิ้ว]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 125,935
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |97 || [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 125,718
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |98 || [[อำเภอเมืองนราธิวาส|เมืองนราธิวาส]]
| [[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 125,232
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |99 || [[อำเภอภูเขียว|ภูเขียว]]
| [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 124,583
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |100 || [[อำเภอกุมภวาปี|กุมภวาปี]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 124,241
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |101 || [[อำเภอพนัสนิคม|พนัสนิคม]]
| [[จังหวัดชลบุรี|ชลบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 124,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |102 || [[อำเภอชุมแพ|ชุมแพ]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 124,073
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |103 || [[อำเภอเมืองเลย|เมืองเลย]]
| [[จังหวัดเลย|เลย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 123,913
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |104 || [[อำเภออู่ทอง|อู่ทอง]]
| [[จังหวัดสุพรรณบุรี|สุพรรณบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 123,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |105 || [[อำเภอเมืองเพชรบุรี|เมืองเพชรบุรี]]
| [[จังหวัดเพชรบุรี|เพชรบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 123,088
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |106 || [[อำเภอตระการพืชผล|ตระการพืชผล]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 122,670
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |107 || [[อำเภอพาน|พาน]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 122,644
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |108 || [[อำเภอเมืองพัทลุง|เมืองพัทลุง]]
| [[จังหวัดพัทลุง|พัทลุง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 121,468
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |109 || [[อำเภอวังทอง|วังทอง]]
| [[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 121,439
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |110 || [[อำเภอเมืองพะเยา|เมืองพะเยา]]
| [[จังหวัดพะเยา|พะเยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 121,176
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |111 || [[อำเภอแม่สาย|แม่สาย]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 120,281
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |112 || [[อำเภอเสลภูมิ|เสลภูมิ]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 120,191
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |113 || [[อำเภอโกสุมพิสัย|โกสุมพิสัย]]
| [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 120,121
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |114 || [[อำเภอเมืองกระบี่|เมืองกระบี่]]
| [[จังหวัดกระบี่|กระบี่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 120,030
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |115 || [[อำเภอเมืองสระบุรี|เมืองสระบุรี]]
| [[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 118,375
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |116 || [[อำเภอเมืองแพร่|เมืองแพร่]]
| [[จังหวัดแพร่|แพร่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 118,335
| style="background-color:#f96;" align="right"| 118,776
| style="background-color:#f96;" align="right"| 119,262
| style="background-color:#f96;" align="right"| 119,653
| style="background-color:#f96;" align="right"| 120,189
| style="background-color:#f96;" align="right"| 120,637
| style="background-color:#f96;" align="right"| 121,068
| style="background-color:#f96;" align="right"| 121,504
| style="background-color:#f96;" align="right"| 121,864
| align=right | 122,124
|-
| align=center |117 || [[อำเภอฝาง|ฝาง]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 118,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |118 || [[อำเภอหนองหาน|หนองหาน]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 117,617
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |119 || [[อำเภอปักธงชัย|ปักธงชัย]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 117,590
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |120 || [[อำเภอสุวรรณภูมิ|สุวรรณภูมิ]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 116,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |121 || [[อำเภอเพ็ญ|เพ็ญ]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 115,796
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |122 || [[อำเภอหัวหิน|หัวหิน]]
| [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์|ประจวบคีรีขันธ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 114,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |123 || [[อำเภอเมืองสตูล|เมืองสตูล]]
| [[จังหวัดสตูล|สตูล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 114,385
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |124 || [[อำเภอวาปีปทุม|วาปีปทุม]]
| [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 114,348
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |125 || [[อำเภอน้ำพอง|น้ำพอง]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 114,319
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |126 || [[อำเภอนางรอง|นางรอง]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 113,697
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |127 || [[อำเภอท่าศาลา|ท่าศาลา]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 113,397
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |128 || [[อำเภอสตึก|สตึก]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 112,531
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |129 || [[อำเภอเกษตรสมบูรณ์|เกษตรสมบูรณ์]]
| [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 112,326
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |130 || [[อำเภอหนองไผ่|หนองไผ่]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 112,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |131 || [[อำเภอวังสะพุง|วังสะพุง]]
| [[จังหวัดเลย|เลย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 112,025
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |132 || [[อำเภอศรีบุญเรือง|ศรีบุญเรือง]]
| [[จังหวัดหนองบัวลำภู|หนองบัวลำภู]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 111,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |133 || [[อำเภอเมืองสระแก้ว|เมืองสระแก้ว]]
| [[จังหวัดสระแก้ว|สระแก้ว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 111,137
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |134 || [[อำเภอนครชัยศรี|นครชัยศรี]]
| [[จังหวัดนครปฐม|นครปฐม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 111,119
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |135 || [[อำเภอบ้านผือ|บ้านผือ]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 110,382
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |136 || [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 109,707
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |137 || [[อำเภอเมืองปราจีนบุรี|เมืองปราจีนบุรี]]
| [[จังหวัดปราจีนบุรี|ปราจีนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 109,228
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |138 || [[อำเภอท่าม่วง|ท่าม่วง]]
| [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 109,197
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |139 || [[อำเภอบรบือ|บรบือ]]
| [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 109,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |140 || [[อำเภอบางปะอิน|บางปะอิน]]
| [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 108,950
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |141 || [[อำเภอโพนทอง|โพนทอง]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 108,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |142 || [[อำเภอตาคลี|ตาคลี]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 108,344
| style="background-color:#f96;" align="right"| 109,049
| style="background-color:#f96;" align="right"| 109,957
| style="background-color:#f96;" align="right"| 110,384
| style="background-color:#f96;" align="right"| 110,931
| style="background-color:#f96;" align="right"| 111,260
| style="background-color:#f96;" align="right"| 111,484
| style="background-color:#f96;" align="right"| 112,436
| style="background-color:#f96;" align="right"| 113,005
| align=right | 113,664
|-
| align=center |143 || [[อำเภอเขื่องใน|เขื่องใน]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 108,305
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |144 || [[อำเภอขุนหาญ|ขุนหาญ]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 107,988
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |145 || [[อำเภอบางบ่อ|บางบ่อ]]
| [[จังหวัดสมุทรปราการ|สมุทรปราการ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 107,910
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |146 || [[อำเภอแม่จัน|แม่จัน]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 107,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |147 || [[อำเภออุทุมพรพิสัย|อุทุมพรพิสัย]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 107,227
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |148 || [[อำเภอจะนะ|จะนะ]]
| [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 106,635
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |149 || [[อำเภอกาญจนดิษฐ์|กาญจนดิษฐ์]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 106,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |150 || [[อำเภอเมืองสมุทรสงคราม|เมืองสมุทรสงคราม]]
| [[จังหวัดสมุทรสงคราม|สมุทรสงคราม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 106,182
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |151 || [[อำเภอบ้านบึง|บ้านบึง]]
| [[จังหวัดชลบุรี|ชลบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 106,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |152 || [[อำเภอขาณุวรลักษบุรี|ขาณุวรลักษบุรี]]
| [[จังหวัดกำแพงเพชร|กำแพงเพชร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 105,893
| style="background-color:#f96;" align="right"| 106,160
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 106,567
| style="background-color:#f96;" align="right"| 106,564
| style="background-color:#f96;" align="right"| 106,683
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 106,789
| style="background-color:#f96;" align="right"| 106,736
| style="background-color:#f96;" align="right"| 107,022
| style="background-color:#f96;" align="right"| 107,046
| align=right | 107,153
|-
| align=center |153 || [[อำเภอกระสัง|กระสัง]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 105,784
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |154 || [[อำเภอเมืองสุโขทัย|เมืองสุโขทัย]]
| [[จังหวัดสุโขทัย|สุโขทัย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 104,712
| style="background-color:#f96;" align="right"| 104,779
| style="background-color:#f96;" align="right"| 105,131
| style="background-color:#f96;" align="right"| 105,435
| style="background-color:#f96;" align="right"| 105,671
| style="background-color:#f96;" align="right"| 105,715
| style="background-color:#f96;" align="right"| 105,737
| style="background-color:#f96;" align="right"| 105,993
| style="background-color:#f96;" align="right"| 106,178
| align=right | 106,397
|-
| align=center |155 || [[อำเภอเมืองตาก|เมืองตาก]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 102,775
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |156 || [[อำเภอถลาง|ถลาง]]
| [[จังหวัดภูเก็ต|ภูเก็ต]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 101,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |157 || [[อำเภอหนองบัวแดง|หนองบัวแดง]]
| [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 101,757
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |158 || [[อำเภอเมืองนครนายก|เมืองนครนายก]]
| [[จังหวัดนครนายก|นครนายก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 101,690
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |159 || [[อำเภอกุฉินารายณ์|กุฉินารายณ์]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 101,643
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |160 || [[อำเภอบ้านไผ่|บ้านไผ่]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 100,634
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |161 || [[อำเภอแก่งคอย|แก่งคอย]]
| [[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 100,382
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |162 || [[อำเภอกันทรารมย์|กันทรารมย์]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 100,193
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |163 || [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 99,301
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |164 || [[อำเภอโพนพิสัย|โพนพิสัย]]
| [[จังหวัดหนองคาย|หนองคาย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 98,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |165 || [[อำเภอบ้านแพ้ว|บ้านแพ้ว]]
| [[จังหวัดสมุทรสาคร|สมุทรสาคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 98,759
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |166 || [[อำเภอเกษตรวิสัย|เกษตรวิสัย]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 98,236
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |167 || [[อำเภอท่าตูม|ท่าตูม]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 96,900
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |168 || [[อำเภอเลิงนกทา|เลิงนกทา]]
| [[จังหวัดยโสธร|ยโสธร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 96,880
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |169 || [[อำเภอครบุรี|ครบุรี]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 96,241
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |170 || [[อำเภอบางระกำ|บางระกำ]]
| [[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 95,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |171 || [[อำเภอรามัน|รามัน]]
| [[จังหวัดยะลา|ยะลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 94,785
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |172 || [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| [[จังหวัดตรัง|ตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 94,570
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |173 || [[อำเภอบุณฑริก|บุณฑริก]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 94,557
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |174 || [[อำเภอรัตนบุรี|รัตนบุรี]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 94,103
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |175 || [[อำเภอแก้งคร้อ|แก้งคร้อ]]
| [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 93,835
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |176 || [[อำเภอเมืองตราด|เมืองตราด]]
| [[จังหวัดตราด|ตราด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 93,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |177 || [[อำเภอหนองเรือ|หนองเรือ]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 93,719
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |178 || [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| [[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 93,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |179 || [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 93,595
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |180 || [[อำเภอบางเลน|บางเลน]]
| [[จังหวัดนครปฐม|นครปฐม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 93,424
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |181 || [[อำเภอดำเนินสะดวก|ดำเนินสะดวก]]
| [[จังหวัดราชบุรี|ราชบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 93,264
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |182 || [[อำเภอศรีสัชนาลัย|ศรีสัชนาลัย]]
| [[จังหวัดสุโขทัย|สุโขทัย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 93,223
| style="background-color:#f96;" align="right"| 93,364
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 93,718
| style="background-color:#f96;" align="right"| 93,718
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 93,759
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 93,729
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 93,561
| style="background-color:#f96;" align="right"| 93,520
| style="background-color:#f96;" align="right"| 93,654
| align=right | 93,882
|-
| align=center |183 || [[อำเภอแม่ริม|แม่ริม]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 93,185
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |184 || [[อำเภอยะรัง|ยะรัง]]
| [[จังหวัดปัตตานี|ปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 93,131
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |185 || [[อำเภอนาวัง|นาวัง]]
| [[จังหวัดหนองบัวลำภู|หนองบัวลำภู]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 92,793
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |186 || [[อำเภอเมืองบึงกาฬ|เมืองบึงกาฬ]]
| [[จังหวัดบึงกาฬ|บึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 92,609
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |187 || [[อำเภอเชียงดาว|เชียงดาว]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 92,588
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |188 || [[อำเภอระแงะ|ระแงะ]]
| [[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 92,366
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |189 || [[อำเภอเมืองระนอง|เมืองระนอง]]
| [[จังหวัดระนอง|ระนอง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 91,808
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |190 || [[อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์|เมืองประจวบคีรีขันธ์]]
| [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์|ประจวบคีรีขันธ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 91,412
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |191 || [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| [[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 91,404
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |192 || [[อำเภอบางปะกง|บางปะกง]]
| [[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 90,775
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |193 || [[อำเภออรัญประเทศ|อรัญประเทศ]]
| [[จังหวัดสระแก้ว|สระแก้ว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 89,660
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |194 || [[อำเภอสิชล|สิชล]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 88,884
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |195 || [[อำเภอบางน้ำเปรี้ยว|บางน้ำเปรี้ยว]]
| [[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 88,020
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |196 || [[อำเภอหางดง|หางดง]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 87,890
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |197 || [[อำเภอนครไทย|นครไทย]]
| [[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 87,739
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |198 || [[อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย|พยัคฆภูมิพิสัย]]
| [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 87,736
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |199 || [[อำเภอลาดยาว|ลาดยาว]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 87,672
| style="background-color:#f96;" align="right"| 87,995
| style="background-color:#f96;" align="right"| 88,458
| style="background-color:#f96;" align="right"| 88,722
| style="background-color:#f96;" align="right"| 89,592
| style="background-color:#f96;" align="right"| 89,835
| style="background-color:#f96;" align="right"| 89,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 90,269
| style="background-color:#f96;" align="right"| 90,217
| align=right | 90,510
|-
| align=center |200 || [[อำเภอท่าสองยาง|ท่าสองยาง]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 87,579
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |201 || [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| [[จังหวัดปัตตานี|ปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 87,540
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |202 || [[อำเภอกันตัง|กันตัง]]
| [[จังหวัดตรัง|ตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 87,018
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |203 || [[อำเภอพล|พล]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 86,988
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |204 || [[อำเภอพรหมพิราม|พรหมพิราม]]
| [[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 86,961
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |205 || [[อำเภอบรรพตพิสัย|บรรพตพิสัย]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 86,705
| style="background-color:#f96;" align="right"| 86,905
| style="background-color:#f96;" align="right"| 87,375
| style="background-color:#f96;" align="right"| 87,546
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 87,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 87,547
| style="background-color:#f96;" align="right"| 87,475
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 87,586
| style="background-color:#f96;" align="right"| 87,476
| align=right | 87,658
|-
| align=center |206 || [[อำเภอเซกา|เซกา]]
| [[จังหวัดบึงกาฬ|บึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 86,675
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |207 || [[อำเภอชะอวด|ชะอวด]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 86,664
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |208 || [[อำเภอท่ายาง|ท่ายาง]]
| [[จังหวัดเพชรบุรี|เพชรบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 86,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |209 || [[อำเภอท่าแซะ|ท่าแซะ]]
| [[จังหวัดชุมพร|ชุมพร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 86,062
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |210 || [[อำเภอสันกำแพง|สันกำแพง]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 85,563
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |211 || [[อำเภอกันทรวิชัย|กันทรวิชัย]]
| [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 85,184
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |212 || [[อำเภอเทิง|เทิง]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 85,178
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |213 || [[อำเภอม่วงสามสิบ|ม่วงสามสิบ]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 85,063
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |214 || [[อำเภอโคกสำโรง|โคกสำโรง]]
| [[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 84,792
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |215 || [[อำเภอแม่สรวย|แม่สรวย]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 84,664
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |216 || [[อำเภอควนขนุน|ควนขนุน]]
| [[จังหวัดพัทลุง|พัทลุง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 84,449
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |217 || [[อำเภอสวรรคโลก|สวรรคโลก]]
| [[จังหวัดสุโขทัย|สุโขทัย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 84,414
| style="background-color:#f96;" align="right"| 84,711
| style="background-color:#f96;" align="right"| 85,311
| style="background-color:#f96;" align="right"| 85,520
| style="background-color:#f96;" align="right"| 85,843
| style="background-color:#f96;" align="right"| 86,059
| style="background-color:#f96;" align="right"| 86,076
| style="background-color:#f96;" align="right"| 86,472
| style="background-color:#f96;" align="right"| 86,858
| align=right | 87,735
|-
| align=center |218 || [[อำเภอสูงเนิน|สูงเนิน]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 84,051
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |219 || [[อำเภอสิงหนคร|สิงหนคร]]
| [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 83,610
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |220 || [[อำเภอสารภี|สารภี]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 83,504
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |221 || [[อำเภอชุมพวง|ชุมพวง]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 83,319
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |222 || [[อำเภอธาตุพนม|ธาตุพนม]]
| [[จังหวัดนครพนม|นครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 83,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |223 || [[อำเภอท่าบ่อ|ท่าบ่อ]]
| [[จังหวัดหนองคาย|หนองคาย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 83,072
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |224 || [[อำเภอบัวใหญ่|บัวใหญ่]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 83,009
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |225 || [[อำเภอโชคชัย|โชคชัย]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 82,462
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |226 || [[อำเภอพนมสารคาม|พนมสารคาม]]
| [[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 82,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |227 || [[อำเภอร่อนพิบูลย์|ร่อนพิบูลย์]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 82,255
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |228 ||[[อำเภอเมืองน่าน|เมืองน่าน]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 82,213
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |229 || [[อำเภอพบพระ|พบพระ]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 81,997
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |230 || [[อำเภอวัฒนานคร|วัฒนานคร]]
| [[จังหวัดสระแก้ว|สระแก้ว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 81,872
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |231 || [[อำเภอคง|คง]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 81,334
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |232 || [[อำเภอเขมราฐ|เขมราฐ]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 81,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |233 || [[อำเภอราษีไศล|ราษีไศล]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 80,778
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |234 || [[อำเภอจตุรพักตรพิมาน|จตุรพักตรพิมาน]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 80,537
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |235 || [[อำเภอพรรณานิคม|พรรณานิคม]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 80,497
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |236 || [[อำเภอหนองจิก|หนองจิก]]
| [[จังหวัดปัตตานี|ปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 79,856
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |237 || [[อำเภอชนแดน|ชนแดน]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 79,530
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |238 || [[อำเภอชะอำ|ชะอำ]]
| [[จังหวัดเพชรบุรี|เพชรบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 79,145
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |239 || [[อำเภอกระนวน|กระนวน]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 78,983
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |240 || [[อำเภอสุไหงโก-ลก|สุไหงโก-ลก]]
| [[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 78,576
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |241 || [[อำเภอสีชมพู|สีชมพู]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 78,414
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |242 || [[อำเภอแม่อาย|แม่อาย]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 78,300
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |243 || [[อำเภอหนองสองห้อง|หนองสองห้อง]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 78,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |244 || [[อำเภอบางปลาม้า|บางปลาม้า]]
| [[จังหวัดสุพรรณบุรี|สุพรรณบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 77,966
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |245 || [[อำเภอเทพา|เทพา]]
| [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 77,892
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |246 || [[อำเภอประทาย|ประทาย]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 77,787
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |247 || [[อำเภอสะบ้าย้อย|สะบ้าย้อย]]
| [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 77,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |248 || [[อำเภอบางเสาธง|บางเสาธง]]
| [[จังหวัดสมุทรปราการ|สมุทรปราการ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 77,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |249 || [[อำเภอปราณบุรี|ปราณบุรี]]
| [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์|ประจวบคีรีขันธ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 77,408
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |250 || [[อำเภอคลองท่อม|คลองท่อม]]
| [[จังหวัดกระบี่|กระบี่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 77,188
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |251 || [[อำเภอเชียงคำ|เชียงคำ]]
| [[จังหวัดพะเยา|พะเยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 77,094
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |252 || [[อำเภอบ้านกรวด|บ้านกรวด]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 77,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |253 || [[อำเภอนาแก|นาแก]]
| [[จังหวัดนครพนม|นครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 76,942
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |254 || [[อำเภอบางสะพาน|บางสะพาน]]
| [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์|ประจวบคีรีขันธ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 76,619
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |255 || [[อำเภอแม่ฟ้าหลวง|แม่ฟ้าหลวง]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 76,458
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |256 || [[อำเภอพิชัย|พิชัย]]
| [[จังหวัดอุตรดิตถ์|อุตรดิตถ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 76,444
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |257 || [[อำเภอห้วยแถลง|ห้วยแถลง]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 76,115
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |258 || [[อำเภอแม่แตง|แม่แตง]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 75,790
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |259 || [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| [[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 75,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |260 || [[อำเภอสันป่าตอง|สันป่าตอง]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 75,416
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |261 || [[อำเภอจัตุรัส|จัตุรัส]]
| [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 75,354
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |262 || [[อำเภอรัตภูมิ|รัตภูมิ]]
| [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 75,148
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |263 || [[อำเภอสูงเม่น|สูงเม่น]]
| [[จังหวัดแพร่|แพร่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 75,131
| style="background-color:#f96;" align="right"| 75,630
| style="background-color:#f96;" align="right"| 76,206
| style="background-color:#f96;" align="right"| 76,662
| style="background-color:#f96;" align="right"| 77,088
| style="background-color:#f96;" align="right"| 77,401
| style="background-color:#f96;" align="right"| 77,650
| style="background-color:#f96;" align="right"| 77,917
| style="background-color:#f96;" align="right"| 78,072
| align=right | 78,350
|-
| align=center |264 || [[อำเภอทุ่งใหญ่|ทุ่งใหญ่]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 74,691
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |265 || [[อำเภอสนามชัยเขต|สนามชัยเขต]]
| [[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 74,613
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |266 || [[อำเภออาจสามารถ|อาจสามารถ]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 74,404
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |267 || [[อำเภอวังน้อย|วังน้อย]]
| [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 74,179
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |268 || [[อำเภอศรีมหาโพธิ|ศรีมหาโพธิ]]
| [[จังหวัดปราจีนบุรี|ปราจีนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 74,034
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |269 || [[อำเภอละหานทราย|ละหานทราย]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 73,893
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |270 || [[อำเภอหลังสวน|หลังสวน]]
| [[จังหวัดชุมพร|ชุมพร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 73,642
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |271 || [[อำเภอสวี|สวี]]
| [[จังหวัดชุมพร|ชุมพร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 73,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |272 || [[อำเภอบ้านฉาง|บ้านฉาง]]
| [[จังหวัดระยอง|ระยอง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 73,022
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |273 || [[อำเภอภูเวียง|ภูเวียง]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,672
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |274 || [[อำเภอดอยสะเก็ด|ดอยสะเก็ด]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,571
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |275 || [[อำเภอเดิมบางนางบวช|เดิมบางนางบวช]]
| [[จังหวัดสุพรรณบุรี|สุพรรณบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,542
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |276 || [[อำเภอโซ่พิสัย|โซ่พิสัย]]
| [[จังหวัดบึงกาฬ|บึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |277 || [[อำเภอพนมไพร|พนมไพร]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,436
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |278 || [[อำเภอตากใบ|ตากใบ]]
| [[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,407
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |279 || [[อำเภอละงู|ละงู]]
| [[จังหวัดสตูล|สตูล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,322
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |280 || [[อำเภอรือเสาะ|รือเสาะ]]
| [[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,116
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |281 || [[อำเภอบึงสามพัน|บึงสามพัน]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,086
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |282 || [[อำเภอโนนไทย|โนนไทย]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,922
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |283 || [[อำเภอไพศาลี|ไพศาลี]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 71,916
| style="background-color:#f96;" align="right"| 72,006
| style="background-color:#f96;" align="right"| 72,363
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,482
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,394
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,347
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,289
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,803
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,568
| align=right | 71,336
|-
| align=center |284 || [[อำเภอชุมพลบุรี|ชุมพลบุรี]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,787
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |285 || [[อำเภอจักราช|จักราช]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,716
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |286 || [[อำเภอคลองขลุง|คลองขลุง]]
| [[จังหวัดกำแพงเพชร|กำแพงเพชร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 71,661
| style="background-color:#f96;" align="right"| 71,948
| style="background-color:#f96;" align="right"| 72,256
| style="background-color:#f96;" align="right"| 72,444
| style="background-color:#f96;" align="right"| 72,591
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,727
| style="background-color:#f96;" align="right"| 72,652
| style="background-color:#f96;" align="right"| 73,062
| style="background-color:#f96;" align="right"| 73,384
| align=right | 73,643
|-
| align=center |287 || [[อำเภอมัญจาคีรี|มัญจาคีรี]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |288 || [[อำเภออากาศอำนวย|อากาศอำนวย]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,474
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |289 || [[อำเภอท่าใหม่|ท่าใหม่]]
| [[จังหวัดจันทบุรี|จันทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,292
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |290 || [[อำเภอศรีสำโรง|ศรีสำโรง]]
| [[จังหวัดสุโขทัย|สุโขทัย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 71,286
| style="background-color:#f96;" align="right"| 71,419
| style="background-color:#f96;" align="right"| 71,472
| style="background-color:#f96;" align="right"| 71,755
| style="background-color:#f96;" align="right"| 71,873
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,913
| style="background-color:#f96;" align="right"| 71,766
| style="background-color:#f96;" align="right"| 71,946
| style="background-color:#f96;" align="right"| 72,377
| align=right | 72,563
|-
| align=center |291 || [[อำเภอพรานกระต่าย|พรานกระต่าย]]
| [[จังหวัดกำแพงเพชร|กำแพงเพชร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,114
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,910
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,749
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,576
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,315
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 69,980
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 69,740
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 69,455
| align=right | 69,202
|-
| align=center |292 || [[อำเภอบ้านนาสาร|บ้านนาสาร]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,967
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |293 || [[อำเภอบ้านม่วง|บ้านม่วง]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |294 || [[อำเภอเมืองชัยนาท|เมืองชัยนาท]]
| [[จังหวัดชัยนาท|ชัยนาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,921
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |295 || [[อำเภอเวียงสา|เวียงสา]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,855
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |296 || [[อำเภอศรีเมืองใหม่|ศรีเมืองใหม่]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,837
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |297 || [[อำเภอน้ำยืน|น้ำยืน]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,835
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |298 || [[อำเภอหนองกี่|หนองกี่]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,678
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |299 || [[อำเภอเสิงสาง|เสิงสาง]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,668
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |300 || [[อำเภอศรีเทพ|ศรีเทพ]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,545
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |301 || [[อำเภอเทพสถิต|เทพสถิต]]
| [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,080
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |302 || [[อำเภอสายบุรี|สายบุรี]]
| [[จังหวัดปัตตานี|ปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 69,844
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |303 || [[อำเภอลี้|ลี้]]
| [[จังหวัดลำพูน|ลำพูน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 69,806
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |304 || [[อำเภอศรีสงคราม|ศรีสงคราม]]
| [[จังหวัดนครพนม|นครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 69,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |305 || [[อำเภอดอกคำใต้|ดอกคำใต้]]
| [[จังหวัดพะเยา|พะเยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 69,684
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |306 || [[อำเภอกมลาไสย|กมลาไสย]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 69,431
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |307 || [[อำเภอพระแสง|พระแสง]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 69,369
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |308 || [[อำเภอบ้านนา|บ้านนา]]
| [[จังหวัดนครนายก|นครนายก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 69,091
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |309 || [[อำเภอบ้านไร่|บ้านไร่]]
| [[จังหวัดอุทัยธานี|อุทัยธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 69,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |310 || [[อำเภอหนองบัว|หนองบัว]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 68,998
| style="background-color:#f96;" align="right"| 69,149
| style="background-color:#f96;" align="right"| 69,930
| style="background-color:#f96;" align="right"| 70,163
| style="background-color:#f96;" align="right"| 70,255
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,379
| style="background-color:#f96;" align="right"| 70,242
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,278
| style="background-color:#f96;" align="right"| 70,172
| align=right | 70,550
|-
| align=center |311 || [[อำเภอนาทวี|นาทวี]]
| [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 68,962
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |312 || [[อำเภอเวียงป่าเป้า|เวียงป่าเป้า]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 68,930
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |313 || [[อำเภอสุวรรณคูหา|สุวรรณคูหา]]
| [[จังหวัดหนองบัวลำภู|หนองบัวลำภู]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 68,636
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |314 || [[อำเภอด่านช้าง|ด่านช้าง]]
| [[จังหวัดสุพรรณบุรี|สุพรรณบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 68,415
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |315 || [[อำเภอธวัชบุรี|ธวัชบุรี]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 68,189
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |316 || [[อำเภอโคกโพธิ์|โคกโพธิ์]]
| [[จังหวัดปัตตานี|ปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 68,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |317 || [[อำเภอปรางค์กู่|ปรางค์กู่]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 68,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |318 || [[อำเภอคูเมือง|คูเมือง]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,990
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |319 || [[อำเภอทองผาภูมิ|ทองผาภูมิ]]
| [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,697
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |320 || [[อำเภอปากท่อ|ปากท่อ]]
| [[จังหวัดราชบุรี|ราชบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,525
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |321 || [[อำเภอปะเหลียน|ปะเหลียน]]
| [[จังหวัดตรัง|ตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,523
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |322 || [[อำเภอพัฒนานิคม|พัฒนานิคม]]
| [[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,502
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |323 || [[อำเภอเกาะสมุย|เกาะสมุย]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,265
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |324 || [[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,197
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |325 || [[อำเภอฉวาง|ฉวาง]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,160
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |326 || [[อำเภอพานทอง|พานทอง]]
| [[จังหวัดชลบุรี|ชลบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |327 || [[อำเภอท่าตะโก|ท่าตะโก]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 67,039
| style="background-color:#f96;" align="right"| 67,184
| style="background-color:#f96;" align="right"| 67,461
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,614
| style="background-color:#f96;" align="right"| 67,590
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,664
| style="background-color:#f96;" align="right"| 67,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,676
| style="background-color:#f96;" align="right"| 67,642
| align=right | 67,903
|-
| align=center |328 || [[อำเภอหล่มเก่า|หล่มเก่า]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,031
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |329 || [[อำเภอหนองกุงศรี|หนองกุงศรี]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,933
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |330 || [[อำเภอหนองพอก|หนองพอก]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,889
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |331 || [[อำเภอคำเขื่อนแก้ว|คำเขื่อนแก้ว]]
| [[จังหวัดยโสธร|ยโสธร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,818
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |332 || [[อำเภอจอมทอง|จอมทอง]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,792
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |333 || [[อำเภอเสนา|เสนา]]
| [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,749
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |334 || [[อำเภอบ้านค่าย|บ้านค่าย]]
| [[จังหวัดระยอง|ระยอง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,645
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |335 || [[อำเภอกุดชุม|กุดชุม]]
| [[จังหวัดยโสธร|ยโสธร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |336 || [[อำเภอหัวไทร|หัวไทร]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |337 || [[อำเภอวิเศษชัยชาญ|วิเศษชัยชาญ]]
| [[จังหวัดอ่างทอง|อ่างทอง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,296
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |338 || [[อำเภอระโนด|ระโนด]]
| [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 65,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |339 || [[อำเภอกุดจับ|กุดจับ]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 65,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |340 || [[อำเภอสอยดาว|สอยดาว]]
| [[จังหวัดจันทบุรี|จันทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 65,793
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |341 || [[อำเภอสรรคบุรี|สรรคบุรี]]
| [[จังหวัดชัยนาท|ชัยนาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 65,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |342 || [[อำเภอลาดหลุมแก้ว|ลาดหลุมแก้ว]]
| [[จังหวัดปทุมธานี|ปทุมธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 65,563
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |343 || [[อำเภอไทรน้อย|ไทรน้อย]]
| [[จังหวัดนนทบุรี|นนทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 65,516
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |344 || [[อำเภอโนนสัง|โนนสัง]]
| [[จังหวัดหนองบัวลำภู|หนองบัวลำภู]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 65,313
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |345 || [[อำเภอปลวกแดง|ปลวกแดง]]
| [[จังหวัดระยอง|ระยอง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,843
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |346 || [[อำเภอชุมแสง|ชุมแสง]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 64,837
| style="background-color:#f96;" align="right"| 65,140
| style="background-color:#f96;" align="right"| 65,507
| style="background-color:#f96;" align="right"| 65,777
| style="background-color:#f96;" align="right"| 66,054
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,063
| style="background-color:#f96;" align="right"| 66,045
| style="background-color:#f96;" align="right"| 66,359
| style="background-color:#f96;" align="right"| 66,506
| align=right | 66,723
|-
| align=center |347 || [[อำเภอพระพุทธบาท|พระพุทธบาท]]
| [[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,731
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |348 || [[อำเภอปัว|ปัว]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,679
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |349 || [[อำเภอกงไกรลาศ|กงไกรลาศ]]
| [[จังหวัดสุโขทัย|สุโขทัย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 64,592
| style="background-color:#f96;" align="right"| 64,727
| style="background-color:#f96;" align="right"| 64,805
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,891
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,767
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,719
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,437
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,190
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,081
| align=right | 63,765
|-
| align=center |350 || [[อำเภอย่านตาขาว|ย่านตาขาว]]
| [[จังหวัดตรัง|ตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,497
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |351 || [[อำเภอเชียงของ|เชียงของ]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |352 || [[อำเภอองครักษ์|องครักษ์]]
| [[จังหวัดนครนายก|นครนายก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,048
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |353 || [[อำเภอคลองลาน|คลองลาน]]
| [[จังหวัดกำแพงเพชร|กำแพงเพชร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 63,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 63,826
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 63,616
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 63,426
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 63,308
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 63,213
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 63,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,916
| style="background-color:#f96;" align="right"| 62,755
| align=right | 63,149
|-
| align=center |354 || [[อำเภอจอมบึง|จอมบึง]]
| [[จังหวัดราชบุรี|ราชบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 63,702
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |355 || [[อำเภอวังน้ำเย็น|วังน้ำเย็น]]
| [[จังหวัดสระแก้ว|สระแก้ว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 63,668
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |356 || [[อำเภอหนองวัวซอ|หนองวัวซอ]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 63,550
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |357 || [[อำเภอเหนือคลอง|เหนือคลอง]]
| [[จังหวัดกระบี่|กระบี่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 63,184
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |358 || [[อำเภอไทรโยค|ไทรโยค]]
| [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 63,165
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |359 || [[อำเภอศรีประจันต์|ศรีประจันต์]]
| [[จังหวัดสุพรรณบุรี|สุพรรณบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,895
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |360 || [[อำเภออมก๋อย|อมก๋อย]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,833
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |361 || [[อำเภอเบตง|เบตง]]
| [[จังหวัดยะลา|ยะลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,523
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |362 || [[อำเภอสมเด็จ|สมเด็จ]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,352
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |363 || [[อำเภอยะหา|ยะหา]]
| [[จังหวัดยะลา|ยะลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,259
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |364 || [[อำเภอคอนสาร|คอนสาร]]
| [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,128
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |365 || [[อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน|เมืองแม่ฮ่องสอน]]
| [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน|แม่ฮ่องสอน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 61,969
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |366 || [[อำเภอพยุหะคีรี|พยุหะคีรี]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,697
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,792
| style="background-color:#f96;" align="right"| 62,112
| style="background-color:#f96;" align="right"| 62,159
| style="background-color:#f96;" align="right"| 62,321
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,443
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,338
| style="background-color:#f96;" align="right"| 62,320
| align=right | 62,360
|-
| align=center |367 || [[อำเภอเวียงสระ|เวียงสระ]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 61,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |368 || [[อำเภอเชียงยืน|เชียงยืน]]
| [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 61,369
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |369 || [[อำเภอกาบเชิง|กาบเชิง]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 61,344
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |370 || [[อำเภอเชียงคาน|เชียงคาน]]
| [[จังหวัดเลย|เลย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 61,176
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |371 || [[อำเภอนาเชือก|นาเชือก]]
| [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 61,171
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |372 || [[อำเภอบันนังสตา|บันนังสตา]]
| [[จังหวัดยะลา|ยะลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 61,109
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |373 || [[อำเภอหนองบุญมาก|หนองบุญมาก]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 60,778
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |374 || [[อำเภอจอมพระ|จอมพระ]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 60,337
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |375 || [[อำเภอมายอ|มายอ]]
| [[จังหวัดปัตตานี|ปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 60,333
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |376 || [[อำเภอเกาะคา|เกาะคา]]
| [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 60,183
| style="background-color:#f96;" align="right"| 60,520
| style="background-color:#f96;" align="right"| 60,854
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,025
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,216
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,489
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,523
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,977
| style="background-color:#f96;" align="right"| 62,502
| align=right | 62,839
|-
| align=center |377 || [[อำเภอโพทะเล|โพทะเล]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 59,880
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |378 || [[อำเภอเถิน|เถิน]]
| [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 59,812
| style="background-color:#f96;" align="right"| 60,070
| style="background-color:#f96;" align="right"| 60,349
| style="background-color:#f96;" align="right"| 60,515
| style="background-color:#f96;" align="right"| 60,661
| style="background-color:#f96;" align="right"| 60,839
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,040
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,300
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,575
| align=right | 61,694
|-
| align=center |379 || [[อำเภอแม่แจ่ม|แม่แจ่ม]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 59,728
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |380 || [[อำเภอท่าอุเทน|ท่าอุเทน]]
| [[จังหวัดนครพนม|นครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 59,674
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |381 || [[อำเภอน้ำโสม|น้ำโสม]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 59,642
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |382 || [[อำเภอลานสัก|ลานสัก]]
| [[จังหวัดอุทัยธานี|อุทัยธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 59,246
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |383 || [[อำเภอวังสามหมอ|วังสามหมอ]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 59,059
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |384 || [[อำเภอแม่ทะ|แม่ทะ]]
| [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 58,644
| style="background-color:#f96;" align="right"| 58,950
| style="background-color:#f96;" align="right"| 59,357
| style="background-color:#f96;" align="right"| 59,645
| style="background-color:#f96;" align="right"| 59,991
| style="background-color:#f96;" align="right"| 60,328
| style="background-color:#f96;" align="right"| 60,536
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,126
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,494
| align=right | 61,882
|-
| align=center |385 || [[อำเภอนาจะหลวย|นาจะหลวย]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 58,527
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |386 || [[อำเภอโพธิ์ชัย|โพธิ์ชัย]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 58,181
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |387 || [[อำเภอเนินมะปราง|เนินมะปราง]]
| [[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 58,155
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |388 || [[อำเภอโพนสวรรค์|โพนสวรรค์]]
| [[จังหวัดนครพนม|นครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 57,688
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |389 || [[อำเภอแม่ระมาด|แม่ระมาด]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 57,654
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |390 || [[อำเภอบ่อพลอย|บ่อพลอย]]
| [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 57,436
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |391 || [[อำเภอเลาขวัญ|เลาขวัญ]]
| [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 57,405
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |392 || [[อำเภอกระทู้|กระทู้]]
| [[จังหวัดภูเก็ต|ภูเก็ต]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 57,250
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |393 || [[อำเภอตาพระยา|ตาพระยา]]
| [[จังหวัดสระแก้ว|สระแก้ว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 57,182
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |394 || [[อำเภอมหาชนะชัย|มหาชนะชัย]]
| [[จังหวัดยโสธร|ยโสธร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 57,176
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |395 || [[อำเภอคีรีมาศ|คีรีมาศ]]
| [[จังหวัดสุโขทัย|สุโขทัย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,977
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,962
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,899
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,800
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,560
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,463
| style="background-color:#f96;" align="right"| 56,381
| style="background-color:#f96;" align="right"| 56,533
| align=right | 56,547
|-
| align=center |396 || [[อำเภอขลุง|ขลุง]]
| [[จังหวัดจันทบุรี|จันทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,724
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |397 || [[อำเภอสุไหงปาดี|สุไหงปาดี]]
| [[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,692
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |398 || [[อำเภอเขาฉกรรจ์|เขาฉกรรจ์]]
| [[จังหวัดสระแก้ว|สระแก้ว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,665
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |399 || [[อำเภอเมืองอ่างทอง|เมืองอ่างทอง]]
| [[จังหวัดอ่างทอง|อ่างทอง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |400 || [[อำเภออ่าวลึก|อ่าวลึก]]
| [[จังหวัดกระบี่|กระบี่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,270
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |401 || [[อำเภอมวกเหล็ก|มวกเหล็ก]]
| [[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,186
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |402 || [[อำเภองาว|งาว]]
| [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 55,662
| style="background-color:#f96;" align="right"| 55,909
| style="background-color:#f96;" align="right"| 56,264
| style="background-color:#f96;" align="right"| 56,415
| style="background-color:#f96;" align="right"| 56,623
| style="background-color:#f96;" align="right"| 56,768
| style="background-color:#f96;" align="right"| 56,803
| style="background-color:#f96;" align="right"| 57,112
| style="background-color:#f96;" align="right"| 57,275
| align=right | 57,972
|-
| align=center |403 || [[อำเภออัมพวา|อัมพวา]]
| [[จังหวัดสมุทรสงคราม|สมุทรสงคราม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 55,602
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |404 || [[อำเภอหันคา|หันคา]]
| [[จังหวัดชัยนาท|ชัยนาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 55,436
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |405 || [[อำเภออินทร์บุรี|อินทร์บุรี]]
| [[จังหวัดสิงห์บุรี|สิงห์บุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 55,391
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |406 || [[อำเภอลับแล|ลับแล]]
| [[จังหวัดอุตรดิตถ์|อุตรดิตถ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 55,339
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |407 || [[อำเภอเขาพนม|เขาพนม]]
| [[จังหวัดกระบี่|กระบี่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 55,328
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |408 || [[อำเภอป่าซาง|ป่าซาง]]
| [[จังหวัดลำพูน|ลำพูน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 55,321
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |409 || [[อำเภอบ้านฝาง|บ้านฝาง]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 55,122
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |410 || [[อำเภอสามโคก|สามโคก]]
| [[จังหวัดปทุมธานี|ปทุมธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 55,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |411 || [[อำเภอแม่สะเรียง|แม่สะเรียง]]
| [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน|แม่ฮ่องสอน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 54,984
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |412 || [[อำเภอลอง|ลอง]]
| [[จังหวัดแพร่|แพร่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 54,865
| style="background-color:#f96;" align="right"| 55,106
| style="background-color:#f96;" align="right"| 55,404
| style="background-color:#f96;" align="right"| 55,559
| style="background-color:#f96;" align="right"| 55,858
| style="background-color:#f96;" align="right"| 56,029
| style="background-color:#f96;" align="right"| 56,112
| style="background-color:#f96;" align="right"| 56,340
| style="background-color:#f96;" align="right"| 56,565
| align=right | 56,673
|-
| align=center |413 || [[อำเภอสิรินธร|สิรินธร]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 54,696
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |414 || [[อำเภอประจันตคาม|ประจันตคาม]]
| [[จังหวัดปราจีนบุรี|ปราจีนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 54,686
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |415 || [[อำเภอท่าชนะ|ท่าชนะ]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 54,537
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |416 || [[อำเภอสามชุก|สามชุก]]
| [[จังหวัดสุพรรณบุรี|สุพรรณบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 54,441
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |417 || [[อำเภอสำโรง|สำโรง]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 54,303
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |418 || [[อำเภอเมืองสิงห์บุรี|เมืองสิงห์บุรี]]
| [[จังหวัดสิงห์บุรี|สิงห์บุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 54,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |419 || [[อำเภอบาเจาะ|บาเจาะ]]
| [[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 54,269
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |420 || [[อำเภอปลาปาก|ปลาปาก]]
| [[จังหวัดนครพนม|นครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 54,182
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |421 || [[อำเภอภูสิงห์|ภูสิงห์]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 54,155
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |422 || [[อำเภอบำเหน็จณรงค์|บำเหน็จณรงค์]]
| [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 54,012
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |423 || [[อำเภอปทุมรัตน์|ปทุมรัตน์]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,903
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |424 || [[อำเภอแว้ง|แว้ง]]
| [[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,843
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |425 || [[อำเภอบ้านแหลม|บ้านแหลม]]
| [[จังหวัดเพชรบุรี|เพชรบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,837
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |426 || [[อำเภอคอนสวรรค์|คอนสวรรค์]]
| [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,775
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |427 || [[อำเภอเชียงแสน|เชียงแสน]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,664
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |428 || [[อำเภอหนองเสือ|หนองเสือ]]
| [[จังหวัดปทุมธานี|ปทุมธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,312
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |429 || [[อำเภอพนมทวน|พนมทวน]]
| [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,292
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |430 || [[อำเภอโพธิ์ทอง|โพธิ์ทอง]]
| [[จังหวัดอ่างทอง|อ่างทอง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,280
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |431 || [[อำเภอศรีรัตนะ|ศรีรัตนะ]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |432 || [[อำเภอแม่วงก์|แม่วงก์]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,116
| style="background-color:#f96;" align="right"| 53,065
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,296
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,290
| style="background-color:#f96;" align="right"| 53,196
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,106
| style="background-color:#f96;" align="right"| 52,775
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 52,816
| align=right | 52,712
|-
| align=center |433 || [[อำเภอสำโรงทาบ|สำโรงทาบ]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,086
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |434 || [[อำเภอพังโคน|พังโคน]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 52,990
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |435 || [[อำเภอปง|ปง]]
| [[จังหวัดพะเยา|พะเยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 52,876
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |436 || [[อำเภอวาริชภูมิ|วาริชภูมิ]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 52,699
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |437 || [[อำเภอสวนผึ้ง|สวนผึ้ง]]
| [[จังหวัดราชบุรี|ราชบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 52,637
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |438 || [[อำเภอบ้านโพธิ์|บ้านโพธิ์]]
| [[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 52,525
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |439 || [[อำเภอเฝ้าไร่|เฝ้าไร่]]
| [[จังหวัดหนองคาย|หนองคาย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 52,251
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |440 || [[อำเภอนาดี|นาดี]]
| [[จังหวัดปราจีนบุรี|ปราจีนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 52,050
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |441 || [[อำเภอด่านซ้าย|ด่านซ้าย]]
| [[จังหวัดเลย|เลย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 51,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |442 || [[อำเภอบ้านลาด|บ้านลาด]]
| [[จังหวัดเพชรบุรี|เพชรบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 51,942
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |443 || [[อำเภออุทัย|อุทัย]]
| [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 51,791
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |444 || [[อำเภอนาหว้า|นาหว้า]]
| [[จังหวัดนครพนม|นครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 51,713
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |445 || [[อำเภอไชยา|ไชยา]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 51,531
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |446 || [[อำเภอห้วยเม็ก|ห้วยเม็ก]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 51,395
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |447 || [[อำเภอปากพะยูน|ปากพะยูน]]
| [[จังหวัดพัทลุง|พัทลุง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 51,094
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |448 || [[อำเภอท่าวังผา|ท่าวังผา]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,924
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |449 || [[อำเภอไทรงาม|ไทรงาม]]
| [[จังหวัดกำแพงเพชร|กำแพงเพชร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,869
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,982
| style="background-color:#f96;" align="right"| 51,042
| style="background-color:#f96;" align="right"| 51,087
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 51,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 51,063
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,887
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,963
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 51,069
| align=right | 50,763
|-
| align=center |450 || [[อำเภอบ้านเขว้า|บ้านเขว้า]]
| [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,861
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |451 || [[อำเภอห้างฉัตร|ห้างฉัตร]]
| [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,497
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 51,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,590
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,492
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,122
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,368
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,439
| align=right | 50,656
|-
| align=center |452 || [[อำเภอเมืองอุทัยธานี|เมืองอุทัยธานี]]
| [[จังหวัดอุทัยธานี|อุทัยธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |453 || [[อำเภอบ่อทอง|บ่อทอง]]
| [[จังหวัดชลบุรี|ชลบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,307
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |454 || [[อำเภอสอง|สอง]]
| [[จังหวัดแพร่|แพร่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,278
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,604
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,932
| style="background-color:#f96;" align="right"| 51,115
| style="background-color:#f96;" align="right"| 51,311
| style="background-color:#f96;" align="right"| 51,464
| style="background-color:#f96;" align="right"| 51,602
| style="background-color:#f96;" align="right"| 51,871
| style="background-color:#f96;" align="right"| 52,077
| align=right | 52,390
|-
| align=center |455 || [[อำเภอหนองหงส์|หนองหงส์]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |456 || [[อำเภอโนนสะอาด|โนนสะอาด]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,216
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |457 || [[อำเภอวังหิน|วังหิน]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,021
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |458 || [[อำเภอทับสะแก|ทับสะแก]]
| [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์|ประจวบคีรีขันธ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 49,954
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |459 || [[อำเภอจุน|จุน]]
| [[จังหวัดพะเยา|พะเยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 49,880
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |460 || [[อำเภอหัวตะพาน|หัวตะพาน]]
| [[จังหวัดอำนาจเจริญ|อำนาจเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 49,865
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |461 || [[อำเภอทุ่งเสลี่ยม|ทุ่งเสลี่ยม]]
| [[จังหวัดสุโขทัย|สุโขทัย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 49,715
| style="background-color:#f96;" align="right"| 49,838
| style="background-color:#f96;" align="right"| 49,977
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,017
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,059
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,093
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,053
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,014
| style="background-color:#f96;" align="right"| 49,962
| align=right | 49,974
|-
| align=center |462 || [[อำเภอตะกั่วป่า|ตะกั่วป่า]]
| [[จังหวัดพังงา|พังงา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 49,578
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |463 || [[อำเภอนิคมพัฒนา|นิคมพัฒนา]]
| [[จังหวัดระยอง|ระยอง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 49,452
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |464 || [[อำเภอหนองหญ้าไซ|หนองหญ้าไซ]]
| [[จังหวัดสุพรรณบุรี|สุพรรณบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 49,362
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |465 || [[อำเภอท่าวุ้ง|ท่าวุ้ง]]
| [[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 49,353
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |466 || [[อำเภอพร้าว|พร้าว]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 49,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |467 || [[อำเภอร้องกวาง|ร้องกวาง]]
| [[จังหวัดแพร่|แพร่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 49,097
| style="background-color:#f96;" align="right"| 49,389
| style="background-color:#f96;" align="right"| 49,696
| style="background-color:#f96;" align="right"| 49,864
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,137
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,392
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,463
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,901
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,928
| align=right | 51,016
|-
| align=center |468 || [[อำเภอศรีธาตุ|ศรีธาตุ]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 49,018
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |469 || [[อำเภอคำม่วง|คำม่วง]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,891
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |470 || [[อำเภอสามร้อยยอด|สามร้อยยอด]]
| [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์|ประจวบคีรีขันธ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,845
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |471 || [[อำเภอท้ายเหมือง|ท้ายเหมือง]]
| [[จังหวัดพังงา|พังงา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,844
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |472 || [[อำเภอเคียนซา|เคียนซา]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,795
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |473 || [[อำเภอปทุมราชวงศา|ปทุมราชวงศา]]
| [[จังหวัดอำนาจเจริญ|อำนาจเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,753
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |474 || [[อำเภอดอนตูม|ดอนตูม]]
| [[จังหวัดนครปฐม|นครปฐม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |475 || [[อำเภอสทิงพระ|สทิงพระ]]
| [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,506
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |476 || [[อำเภอชนบท|ชนบท]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,437
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |477 || [[อำเภอไพรบึง|ไพรบึง]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,352
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |478 || [[อำเภอปะทิว|ปะทิว]]
| [[จังหวัดชุมพร|ชุมพร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |479 || [[อำเภอบ้านด่านลานหอย|บ้านด่านลานหอย]]
| [[จังหวัดสุโขทัย|สุโขทัย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 47,948
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 47,773
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 47,457
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 47,206
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,800
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,282
| align=right | 46,018
|-
| align=center |480 || [[อำเภอกระบุรี|กระบุรี]]
| [[จังหวัดระนอง|ระนอง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,097
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |481 || [[อำเภอบางไทร|บางไทร]]
| [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 47,923
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |482 || [[อำเภอป่าบอน|ป่าบอน]]
| [[จังหวัดพัทลุง|พัทลุง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 47,839
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |483 || [[อำเภอบางกระทุ่ม|บางกระทุ่ม]]
| [[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 47,628
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |484 || [[อำเภอกุสุมาลย์|กุสุมาลย์]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 47,576
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |485 || [[อำเภอคำชะอี|คำชะอี]]
| [[จังหวัดมุกดาหาร|มุกดาหาร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 47,538
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |486 || [[อำเภอบางขัน|บางขัน]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 47,221
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |487 || [[อำเภอสังขละบุรี|สังขละบุรี]]
| [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 47,122
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |488 || [[อำเภอท่าเรือ|ท่าเรือ]]
| [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,954
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |489 || [[อำเภอศรีณรงค์|ศรีณรงค์]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,891
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |490 || [[อำเภอโพธิ์ไทร|โพธิ์ไทร]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,756
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |491 || [[อำเภอท่าตะเกียบ|ท่าตะเกียบ]]
| [[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,603
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |492 || [[อำเภอพุทไธสง|พุทไธสง]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,576
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |493 || [[อำเภอปะนาเระ|ปะนาเระ]]
| [[จังหวัดปัตตานี|ปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,336
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |494 || [[อำเภอเรณูนคร|เรณูนคร]]
| [[จังหวัดนครพนม|นครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,274
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |495 || [[อำเภอวังชิ้น|วังชิ้น]]
| [[จังหวัดแพร่|แพร่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 46,242
| style="background-color:#f96;" align="right"| 46,374
| style="background-color:#f96;" align="right"| 46,561
| style="background-color:#f96;" align="right"| 46,686
| style="background-color:#f96;" align="right"| 46,710
| style="background-color:#f96;" align="right"| 46,808
| style="background-color:#f96;" align="right"| 46,818
| style="background-color:#f96;" align="right"| 46,932
| style="background-color:#f96;" align="right"| 47,000
| align=right | 47,065
|-
| align=center |496 || [[อำเภอดอนเจดีย์|ดอนเจดีย์]]
| [[จังหวัดสุพรรณบุรี|สุพรรณบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,230
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |497 || [[อำเภอยี่งอ|ยี่งอ]]
| [[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,016
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |498 || [[อำเภอไชยปราการ|ไชยปราการ]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,013
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |499 || [[อำเภอจังหาร|จังหาร]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,971
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |500 || [[อำเภอบางมูลนาก|บางมูลนาก]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,852
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |501 || [[อำเภอปะคำ|ปะคำ]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |502 || [[อำเภอบางคล้า|บางคล้า]]
| [[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,671
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |503 || [[อำเภอบ้านแท่น|บ้านแท่น]]
| [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,636
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |504 || [[อำเภอเวียงชัย|เวียงชัย]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,514
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |505 || [[อำเภอเวียงแหง|เวียงแหง]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,149
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |506 || [[อำเภอเจริญศิลป์|เจริญศิลป์]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,106
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |507 || [[อำเภอบ้านตาก|บ้านตาก]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,087
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |508 || [[อำเภอเขาสมิง|เขาสมิง]]
| [[จังหวัดตราด|ตราด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,076
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |509 || [[อำเภอเขาชัยสน|เขาชัยสน]]
| [[จังหวัดพัทลุง|พัทลุง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |510 || [[อำเภอวังน้ำเขียว|วังน้ำเขียว]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,925
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |511 || [[อำเภอพลับพลาชัย|พลับพลาชัย]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,912
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |512 || [[อำเภอกุยบุรี|กุยบุรี]]
| [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์|ประจวบคีรีขันธ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,908
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |513 || [[อำเภออุบลรัตน์|อุบลรัตน์]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,897
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |514 || [[อำเภอโป่งน้ำร้อน|โป่งน้ำร้อน]]
| [[จังหวัดจันทบุรี|จันทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |515 || [[อำเภอบางแพ|บางแพ]]
| [[จังหวัดราชบุรี|ราชบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,768
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |516 || [[อำเภอแปลงยาว|แปลงยาว]]
| [[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |517 || [[อำเภอนาโยง|นาโยง]]
| [[จังหวัดตรัง|ตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,632
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |518 || [[อำเภอสนม|สนม]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,441
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |519 || [[อำเภอวังเหนือ|วังเหนือ]]
| [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 44,434
| style="background-color:#f96;" align="right"| 44,542
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,726
| style="background-color:#f96;" align="right"| 44,107
| style="background-color:#f96;" align="right"| 44,248
| style="background-color:#f96;" align="right"| 44,331
| style="background-color:#f96;" align="right"| 44,420
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,639
| style="background-color:#f96;" align="right"| 44,634
| align=right | 44,777
|-
| align=center |520 || [[อำเภอน้ำเกลี้ยง|น้ำเกลี้ยง]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,393
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |521 || [[อำเภอดอนตาล|ดอนตาล]]
| [[จังหวัดมุกดาหาร|มุกดาหาร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,349
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |522 || [[อำเภอนิคมคำสร้อย|นิคมคำสร้อย]]
| [[จังหวัดมุกดาหาร|มุกดาหาร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |523 || [[อำเภอโพธิ์ประทับช้าง|โพธิ์ประทับช้าง]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,293
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |524 || [[อำเภอตะกั่วทุ่ง|ตะกั่วทุ่ง]]
| [[จังหวัดพังงา|พังงา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |525 || [[อำเภอพรเจริญ|พรเจริญ]]
| [[จังหวัดบึงกาฬ|บึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,229
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |526 || [[อำเภอหนองฉาง|หนองฉาง]]
| [[จังหวัดอุทัยธานี|อุทัยธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,965
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |527 || [[อำเภอคีรีรัฐนิคม|คีรีรัฐนิคม]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |528 || [[อำเภอทับคล้อ|ทับคล้อ]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,929
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |529 || [[อำเภอพระพรหม|พระพรหม]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |530 || [[อำเภอฮอด|ฮอด]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |531 || [[อำเภอท่าปลา|ท่าปลา]]
| [[จังหวัดอุตรดิตถ์|อุตรดิตถ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,847
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |532 || [[อำเภอวังวิเศษ|วังวิเศษ]]
| [[จังหวัดตรัง|ตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,728
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |533 || [[อำเภอสบเมย|สบเมย]]
| [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน|แม่ฮ่องสอน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,433
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |534 || [[อำเภอเชียรใหญ่|เชียรใหญ่]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,318
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |535 || [[อำเภอขามสะแกแสง|ขามสะแกแสง]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,300
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |536 || [[อำเภอลานกระบือ|ลานกระบือ]]
| [[จังหวัดกำแพงเพชร|กำแพงเพชร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 43,089
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,106
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,938
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,831
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,596
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,526
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,503
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,431
| align=right | 42,199
|-
| align=center |537 || [[อำเภอสหัสขันธ์|สหัสขันธ์]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |538 || [[อำเภอบ้านหมอ|บ้านหมอ]]
| [[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |539 || [[อำเภออุ้มผาง|อุ้มผาง]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,745
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |540 || [[อำเภอเมืองพังงา|เมืองพังงา]]
| [[จังหวัดพังงา|พังงา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,440
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |541 || [[อำเภอพญาเม็งราย|พญาเม็งราย]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,434
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |542 || [[อำเภอสามง่าม|สามง่าม]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,426
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |543 || [[อำเภอสรรพยา|สรรพยา]]
| [[จังหวัดชัยนาท|ชัยนาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,406
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |544 || [[อำเภอห้วยทับทัน|ห้วยทับทัน]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,385
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |545 || [[อำเภอผาขาว|ผาขาว]]
| [[จังหวัดเลย|เลย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,232
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |546 || [[อำเภอแวงน้อย|แวงน้อย]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,055
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |547 || [[อำเภอปากชม|ปากชม]]
| [[จังหวัดเลย|เลย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,969
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |548 || [[อำเภอแก่งหางแมว|แก่งหางแมว]]
| [[จังหวัดจันทบุรี|จันทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,932
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |549 || [[อำเภอบางปะหัน|บางปะหัน]]
| [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,924
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |550 || [[อำเภอพระทองคำ|พระทองคำ]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,856
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |551 || [[อำเภอชานุมาน|ชานุมาน]]
| [[จังหวัดอำนาจเจริญ|อำนาจเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,465
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |552 || [[อำเภอกุดข้าวปุ้น|กุดข้าวปุ้น]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |553 || [[อำเภอชาติตระการ|ชาติตระการ]]
| [[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,298
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |554 || [[อำเภอบัวเชด|บัวเชด]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,157
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |555 || [[อำเภอเสนางคนิคม|เสนางคนิคม]]
| [[จังหวัดอำนาจเจริญ|อำนาจเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,133
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |556 || [[อำเภอผักไห่|ผักไห่]]
| [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,961
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |557 || [[อำเภอลานสกา|ลานสกา]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,952
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |558 || [[อำเภอตากฟ้า|ตากฟ้า]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 40,598
| style="background-color:#f96;" align="right"| 40,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,845
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,774
| style="background-color:#f96;" align="right"| 40,774
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,781
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,583
| style="background-color:#f96;" align="right"| 40,541
| style="background-color:#f96;" align="right"| 40,640
| align=right | 40,688
|-
| align=center |559 || [[อำเภอพุทธมณฑล|พุทธมณฑล]]
| [[จังหวัดนครปฐม|นครปฐม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |560 || [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดบุรีรัมย์)|เฉลิมพระเกียรติ]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,457
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |561 || [[อำเภอเจาะไอร้อง|เจาะไอร้อง]]
| [[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,295
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |562 || [[อำเภอบ้านโฮ่ง|บ้านโฮ่ง]]
| [[จังหวัดลำพูน|ลำพูน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,199
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |563 || [[อำเภอแม่เมาะ|แม่เมาะ]]
| [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,089
| style="background-color:#f96;" align="right"| 40,011
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,034
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 39,862
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 39,771
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 39,593
| style="background-color:#f96;" align="right"| 39,428
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 39,534
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 39,465
| align=right | 38,967
|-
| align=center |564 || [[อำเภอศรีวิไล|ศรีวิไล]]
| [[จังหวัดบึงกาฬ|บึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,084
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |565 || [[อำเภอคำตากล้า|คำตากล้า]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 39,989
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |566 || [[อำเภอแจ้ห่ม|แจ้ห่ม]]
| [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 39,926
| style="background-color:#f96;" align="right"| 40,028
| style="background-color:#f96;" align="right"| 40,270
| style="background-color:#f96;" align="right"| 40,409
| style="background-color:#f96;" align="right"| 40,575
| style="background-color:#f96;" align="right"| 40,719
| style="background-color:#f96;" align="right"| 40,932
| style="background-color:#f96;" align="right"| 41,255
| style="background-color:#f96;" align="right"| 41,419
| align=right | 41,799
|-
| align=center |567 || [[อำเภอบางสะพานน้อย|บางสะพานน้อย]]
| [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์|ประจวบคีรีขันธ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 39,897
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |568 || [[อำเภอศรีสาคร|ศรีสาคร]]
| [[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 39,827
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |569 || [[อำเภอไชยวาน|ไชยวาน]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 39,500
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |570 || [[อำเภอโนนคูณ|โนนคูณ]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 39,492
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |571 || [[อำเภอลาดบัวหลวง|ลาดบัวหลวง]]
| [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 39,367
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |572 || [[อำเภอเขาค้อ|เขาค้อ]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 39,298
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |573 || [[อำเภอแม่ทา|แม่ทา]]
| [[จังหวัดลำพูน|ลำพูน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 39,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |574 || [[อำเภอเขาย้อย|เขาย้อย]]
| [[จังหวัดเพชรบุรี|เพชรบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 39,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |575 || [[อำเภอดงหลวง|ดงหลวง]]
| [[จังหวัดมุกดาหาร|มุกดาหาร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,820
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |576 || [[อำเภอวิหารแดง|วิหารแดง]]
| [[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,795
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |577 || [[อำเภอรัตนวาปี|รัตนวาปี]]
| [[จังหวัดหนองคาย|หนองคาย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,768
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |578 || [[อำเภอทัพทัน|ทัพทัน]]
| [[จังหวัดอุทัยธานี|อุทัยธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,754
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |579 || [[อำเภอพนม|พนม]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,631
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |580 || [[อำเภอปลายพระยา|ปลายพระยา]]
| [[จังหวัดกระบี่|กระบี่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,580
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |581 || [[อำเภอหนองบัวระเหว|หนองบัวระเหว]]
| [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,526
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |582 || [[อำเภอเขาสวนกวาง|เขาสวนกวาง]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,498
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |583 || [[อำเภอคลองหาด|คลองหาด]]
| [[จังหวัดสระแก้ว|สระแก้ว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,436
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |584 || [[อำเภอจะแนะ|จะแนะ]]
| [[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,342
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |585 || [[อำเภอสิเกา|สิเกา]]
| [[จังหวัดตรัง|ตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,181
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |586 || [[อำเภอท่าคันโท|ท่าคันโท]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,071
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |587 || [[อำเภอปาย|ปาย]]
| [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน|แม่ฮ่องสอน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,013
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |588 || [[อำเภอพนมดงรัก|พนมดงรัก]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,013
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |589 || [[อำเภอโขงเจียม|โขงเจียม]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,953
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |590 || [[อำเภอนาตาล|นาตาล]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,950
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |591 || [[อำเภอวัดโบสถ์|วัดโบสถ์]]
| [[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,856
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |592 || [[อำเภอดอนสัก|ดอนสัก]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,633
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |593 || [[อำเภอห้วยราช|ห้วยราช]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,594
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |594 || [[อำเภอบึงโขงหลง|บึงโขงหลง]]
| [[จังหวัดบึงกาฬ|บึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,572
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |595 || [[อำเภอพรหมคีรี|พรหมคีรี]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,530
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |596 || [[อำเภอนาดูน|นาดูน]]
| [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |597 || [[อำเภอเกาะจันทร์|เกาะจันทร์]]
| [[จังหวัดชลบุรี|ชลบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,450
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |598 || [[อำเภอนาวัง|นาวัง]]
| [[จังหวัดหนองบัวลำภู|หนองบัวลำภู]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |599 || [[อำเภอแก้งสนามนาง|แก้งสนามนาง]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,286
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |600 || [[อำเภอกุดรัง|กุดรัง]]
| [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,259
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |601 || [[อำเภอเบญจลักษ์|เบญจลักษ์]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,113
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |602 || [[อำเภอวังโป่ง|วังโป่ง]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,000
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |603 || [[อำเภอภูพาน|ภูพาน]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,876
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |604 || [[อำเภอลืออำนาจ|ลืออำนาจ]]
| [[จังหวัดอำนาจเจริญ|อำนาจเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,868
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |605 || [[อำเภอยางชุมน้อย|ยางชุมน้อย]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |606 || [[อำเภอนามน|นามน]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,796
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |607 || [[อำเภอโพนนาแก้ว|โพนนาแก้ว]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,788
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |608 || [[อำเภอนครหลวง|นครหลวง]]
| [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,756
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |609 || [[อำเภอน้ำปาด|น้ำปาด]]
| [[จังหวัดอุตรดิตถ์|อุตรดิตถ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,729
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |610 || [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ|เฉลิมพระเกียรติ]]
| [[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,570
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |611 || [[อำเภอกงหรา|กงหรา]]
| [[จังหวัดพัทลุง|พัทลุง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,355
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |612 || [[อำเภอแม่ลาน้อย|แม่ลาน้อย]]
| [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน|แม่ฮ่องสอน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,250
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |613 || [[อำเภอศรีสมเด็จ|ศรีสมเด็จ]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,228
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |614 || [[อำเภอพยุห์|พยุห์]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,192
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |615 || [[อำเภอวังสมบูรณ์|วังสมบูรณ์]]
| [[จังหวัดสระแก้ว|สระแก้ว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,178
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |616 || [[อำเภอภูเพียง|ภูเพียง]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,154
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |617 || [[อำเภอป่าพะยอม|ป่าพะยอม]]
| [[จังหวัดพัทลุง|พัทลุง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,893
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |618 || [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ|เฉลิมพระเกียรติ]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,881
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |619 || [[อำเภอเด่นชัย|เด่นชัย]]
| [[จังหวัดแพร่|แพร่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 35,853
| style="background-color:#f96;" align="right"| 36,048
| style="background-color:#f96;" align="right"| 36,242
| style="background-color:#f96;" align="right"| 36,384
| style="background-color:#f96;" align="right"| 36,570
| style="background-color:#f96;" align="right"| 36,585
| style="background-color:#f96;" align="right"| 36,640
| style="background-color:#f96;" align="right"| 36,729
| style="background-color:#f96;" align="right"| 36,883
| align=right | 37,075
|-
| align=center |620 || [[อำเภอโกรกพระ|โกรกพระ]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 35,667
| style="background-color:#f96;" align="right"| 35,743
| style="background-color:#f96;" align="right"| 35,923
| style="background-color:#f96;" align="right"| 35,993
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,003
| style="background-color:#f96;" align="right"| 35,970
| style="background-color:#f96;" align="right"| 36,008
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,068
| style="background-color:#f96;" align="right"| 36,027
| align=right | 36,255
|-
| align=center |621 || [[อำเภอบ้านแพง|บ้านแพง]]
| [[จังหวัดนครพนม|นครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,555
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |622 || [[อำเภอบ่อไร่|บ่อไร่]]
| [[จังหวัดตราด|ตราด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,521
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |623 || [[อำเภอโนนนารายณ์|โนนนารายณ์]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,419
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |624 || [[อำเภอชำนิ|ชำนิ]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,392
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |625 || [[อำเภอเวียงแก่น|เวียงแก่น]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |626 || [[อำเภอปากคาด|ปากคาด]]
| [[จังหวัดบึงกาฬ|บึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |627 || [[อำเภอยางสีสุราช|ยางสีสุราช]]
| [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,334
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |628 || [[อำเภอป่าติ้ว|ป่าติ้ว]]
| [[จังหวัดยโสธร|ยโสธร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,331
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |629 || [[อำเภอเขวาสินรินทร์|เขวาสินรินทร์]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,020
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |630 || [[อำเภอเอราวัณ|เอราวัณ]]
| [[จังหวัดเลย|เลย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |631 || [[อำเภอพระยืน|พระยืน]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,855
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |632 || [[อำเภอควนกาหลง|ควนกาหลง]]
| [[จังหวัดสตูล|สตูล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,855
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |633 || [[อำเภอเกาะลันตา|เกาะลันตา]]
| [[จังหวัดกระบี่|กระบี่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,799
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |634 || [[อำเภอส่องดาว|ส่องดาว]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,757
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |635 || [[อำเภอเก้าเลี้ยว|เก้าเลี้ยว]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 34,742
| style="background-color:#f96;" align="right"| 34,822
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,893
| style="background-color:#f96;" align="right"| 34,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,852
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,828
| style="background-color:#f96;" align="right"| 34,825
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,952
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,933
| align=right | 34,854
|-
| align=center |636 || [[อำเภอแสวงหา|แสวงหา]]
| [[จังหวัดอ่างทอง|อ่างทอง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,689
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |637 || [[อำเภอภูกระดึง|ภูกระดึง]]
| [[จังหวัดเลย|เลย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,634
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |638 || [[อำเภอควนเนียง|ควนเนียง]]
| [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,627
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |639 || [[อำเภอเขาวง|เขาวง]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,498
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |640 || [[อำเภอโคกศรีสุพรรณ|โคกศรีสุพรรณ]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,401
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |641 || [[อำเภอบางบาล|บางบาล]]
| [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,393
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |642 || [[อำเภอด่านมะขามเตี้ย|ด่านมะขามเตี้ย]]
| [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,328
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |643 || [[อำเภอตรอน|ตรอน]]
| [[จังหวัดอุตรดิตถ์|อุตรดิตถ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,263
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |644 || [[อำเภอหนองม่วง|หนองม่วง]]
| [[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,176
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |645 || [[อำเภอนายายอาม|นายายอาม]]
| [[จังหวัดจันทบุรี|จันทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |646 || [[อำเภอห้วยกระเจา|ห้วยกระเจา]]
| [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,059
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |647 || [[อำเภอแม่ใจ|แม่ใจ]]
| [[จังหวัดพะเยา|พะเยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,938
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |648 || [[อำเภอบางระจัน|บางระจัน]]
| [[จังหวัดสิงห์บุรี|สิงห์บุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |649 || [[อำเภอเสาไห้|เสาไห้]]
| [[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,807
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |650 || [[อำเภอท่าฉาง|ท่าฉาง]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,770
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |651 || [[อำเภอนบพิตำ|นบพิตำ]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |652 || [[อำเภอวังเจ้า|วังเจ้า]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,496
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |653 || [[อำเภอเมืองปาน|เมืองปาน]]
| [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 33,360
| style="background-color:#f96;" align="right"| 33,389
| style="background-color:#f96;" align="right"| 33,470
| style="background-color:#f96;" align="right"| 33,539
| style="background-color:#f96;" align="right"| 33,697
| style="background-color:#f96;" align="right"| 33,738
| style="background-color:#f96;" align="right"| 33,822
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,013
| style="background-color:#f96;" align="right"| 33,994
| align=right | 34,077
|-
| align=center |654 || [[อำเภอน้ำขุ่น|น้ำขุ่น]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,201
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |655 || [[อำเภอตาลสุม|ตาลสุม]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,118
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |656 || [[อำเภอกุดบาก|กุดบาก]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |657 || [[อำเภอแคนดง|แคนดง]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,061
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |658 || [[อำเภอบ้านแฮด|บ้านแฮด]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |659 || [[อำเภอแก่งกระจาน|แก่งกระจาน]]
| [[จังหวัดเพชรบุรี|เพชรบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,972
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |660 || [[อำเภอนาโพธิ์|นาโพธิ์]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,969
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |661 || [[อำเภอนาน้อย|นาน้อย]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,891
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |662 || [[อำเภอลำทะเมนชัย|ลำทะเมนชัย]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,806
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |663 || [[อำเภอมโนรมย์|มโนรมย์]]
| [[จังหวัดชัยนาท|ชัยนาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |664 || [[อำเภอภูซาง|ภูซาง]]
| [[จังหวัดพะเยา|พะเยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |665 || [[อำเภอบางคนที|บางคนที]]
| [[จังหวัดสมุทรสงคราม|สมุทรสงคราม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,118
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |666 || [[อำเภอทุ่งฝน|ทุ่งฝน]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,080
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |667 || [[อำเภอทองแสนขัน|ทองแสนขัน]]
| [[จังหวัดอุตรดิตถ์|อุตรดิตถ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |668 || [[อำเภอตะโหมด|ตะโหมด]]
| [[จังหวัดพัทลุง|พัทลุง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,956
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |669 || [[อำเภอสามเงา|สามเงา]]
| [[จังหวัดตาก|ตาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |670 || [[อำเภอสว่างอารมณ์|สว่างอารมณ์]]
| [[จังหวัดอุทัยธานี|อุทัยธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,941
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |671 || [[อำเภอแม่วาง|แม่วาง]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,834
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |672 || [[อำเภอมะขาม|มะขาม]]
| [[จังหวัดจันทบุรี|จันทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |673 || [[อำเภอจุฬาภรณ์|จุฬาภรณ์]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,743
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |674 || [[อำเภอขุนตาล|ขุนตาล]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,708
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |675 || [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ|เฉลิมพระเกียรติ]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,597
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |676 || [[อำเภอนาคู|นาคู]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |677 || [[อำเภอหนองปรือ|หนองปรือ]]
| [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,364
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |678 || [[อำเภอวชิรบารมี|วชิรบารมี]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,297
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |679 || [[อำเภอบ้านด่าน|บ้านด่าน]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,286
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |680 || [[อำเภอเสริมงาม|เสริมงาม]]
| [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 31,282
| style="background-color:#f96;" align="right"| 31,397
| style="background-color:#f96;" align="right"| 31,561
| style="background-color:#f96;" align="right"| 31,697
| style="background-color:#f96;" align="right"| 31,893
| style="background-color:#f96;" align="right"| 32,030
| style="background-color:#f96;" align="right"| 32,049
| style="background-color:#f96;" align="right"| 32,268
| style="background-color:#f96;" align="right"| 32,386
| align=right | 32,426
|-
| align=center |681 || [[อำเภอลำดวน|ลำดวน]]
| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,270
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |682 || [[อำเภอบางกล่ำ|บางกล่ำ]]
| [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,211
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |683 || [[อำเภอบ้านสร้าง|บ้านสร้าง]]
| [[จังหวัดปราจีนบุรี|ปราจีนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,188
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |684 || [[อำเภอสว่างวีระวงศ์|สว่างวีระวงศ์]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,167
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |685 || [[อำเภอภักดีชุมพล|ภักดีชุมพล]]
| [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,124
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |686 || [[อำเภอแม่ลาว|แม่ลาว]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,098
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |687 || [[อำเภอภาชี|ภาชี]]
| [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |688 || [[อำเภอทรายมูล|ทรายมูล]]
| [[จังหวัดยโสธร|ยโสธร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,069
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |689 || [[อำเภอศรีเชียงใหม่|ศรีเชียงใหม่]]
| [[จังหวัดหนองคาย|หนองคาย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,901
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |690 || [[อำเภอปางศิลาทอง|ปางศิลาทอง]]
| [[จังหวัดกำแพงเพชร|กำแพงเพชร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 30,652
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,692
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,685
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,570
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,490
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,453
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,377
| style="background-color:#f96;" align="right"| 30,255
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,309
| align=right | 30,205
|-
| align=center |691 || [[อำเภอไทยเจริญ|ไทยเจริญ]]
| [[จังหวัดยโสธร|ยโสธร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,591
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |692 || [[อำเภอห้วยผึ้ง|ห้วยผึ้ง]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,498
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |693 || [[อำเภอขนอม|ขนอม]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,446
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |694 || [[อำเภอแหลมสิงห์|แหลมสิงห์]]
| [[จังหวัดจันทบุรี|จันทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,299
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |695 || [[อำเภอขามทะเลสอ|ขามทะเลสอ]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,919
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |696 || [[อำเภอช้างกลาง|ช้างกลาง]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,900
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |697 || [[อำเภอแกดำ|แกดำ]]
| [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,847
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |698 || [[อำเภอท่าหลวง|ท่าหลวง]]
| [[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,775
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |699 || [[อำเภอแวงใหญ่|แวงใหญ่]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |700 || [[อำเภอละแม|ละแม]]
| [[จังหวัดชุมพร|ชุมพร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,576
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |701 || [[อำเภอรัษฎา|รัษฎา]]
| [[จังหวัดตรัง|ตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,374
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |702 || [[อำเภอท่าแพ|ท่าแพ]]
| [[จังหวัดสตูล|สตูล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,334
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |703 || [[อำเภอพิปูน|พิปูน]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,216
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |704 || [[อำเภอสร้างคอม|สร้างคอม]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,142
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |705 || [[อำเภอทุ่งศรีอุดม|ทุ่งศรีอุดม]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,064
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |706 || [[อำเภอเขาคิชฌกูฏ|เขาคิชฌกูฏ]]
| [[จังหวัดจันทบุรี|จันทบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,963
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |707 || [[อำเภอบึงนาราง|บึงนาราง]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,927
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |708 || [[อำเภอโกสัมพีนคร|โกสัมพีนคร]]
| [[จังหวัดกำแพงเพชร|กำแพงเพชร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,798
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,771
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,773
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,535
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,442
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,257
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,216
| align=right | 28,104
|-
| align=center |709 || [[อำเภอนายูง|นายูง]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,620
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |710 || [[อำเภอกรงปินัง|กรงปินัง]]
| [[จังหวัดยะลา|ยะลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,477
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |711 || [[อำเภอท่าลี่|ท่าลี่]]
| [[จังหวัดเลย|เลย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,445
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |712 || [[อำเภอป่าโมก|ป่าโมก]]
| [[จังหวัดอ่างทอง|อ่างทอง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,357
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |713 || [[อำเภอค่ายบางระจัน|ค่ายบางระจัน]]
| [[จังหวัดสิงห์บุรี|สิงห์บุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,347
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |714 || [[อำเภอโนนดินแดง|โนนดินแดง]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,246
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |715 || [[อำเภอพนา|พนา]]
| [[จังหวัดอำนาจเจริญ|อำนาจเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,205
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |716 || [[อำเภอเมืองยาง|เมืองยาง]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,126
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |717 || [[อำเภอโพนทราย|โพนทราย]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,095
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |718 || [[อำเภอชัยบุรี|ชัยบุรี]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,983
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |719 || [[อำเภอเหล่าเสือโก้ก|เหล่าเสือโก้ก]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |720 || [[อำเภอเวียงเชียงรุ้ง|เวียงเชียงรุ้ง]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,820
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |721 || [[อำเภอคุระบุรี|คุระบุรี]]
| [[จังหวัดพังงา|พังงา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,793
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |722 || [[อำเภอเชียงกลาง|เชียงกลาง]]
| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |723 || [[อำเภอเชียงขวัญ|เชียงขวัญ]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,646
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |724 || [[อำเภอหนองแสง|หนองแสง]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,443
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |725 || [[อำเภอดอยเต่า|ดอยเต่า]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,406
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |726 || [[อำเภอสบปราบ|สบปราบ]]
| [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,395
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,465
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,612
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,663
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,742
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,773
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,839
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,058
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,170
| align=right | 28,285
|-
| align=center |727 || [[อำเภอดอนมดแดง|ดอนมดแดง]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,391
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |728 || [[อำเภอลำสนธิ|ลำสนธิ]]
| [[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,267
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |729 || [[อำเภอโคกสูง|โคกสูง]]
| [[จังหวัดสระแก้ว|สระแก้ว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,140
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |730 || [[อำเภอนาเยีย|นาเยีย]]
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,114
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |731 || [[อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์|บ้านใหม่ไชยพจน์]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |732 || [[อำเภอฆ้องชัย|ฆ้องชัย]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,004
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |733 || [[อำเภอนาบอน|นาบอน]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,814
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |734 || [[อำเภอสระใคร|สระใคร]]
| [[จังหวัดหนองคาย|หนองคาย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,784
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |735 || [[อำเภอศรีนครินทร์|ศรีนครินทร์]]
| [[จังหวัดพัทลุง|พัทลุง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,738
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |736 || [[อำเภอโนนศิลา|โนนศิลา]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,685
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |737 || [[อำเภอศรีสวัสดิ์|ศรีสวัสดิ์]]
| [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,680
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |738 || [[อำเภอคลองหอยโข่ง|คลองหอยโข่ง]]
| [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,530
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |739 || [[อำเภอควนโดน|ควนโดน]]
| [[จังหวัดสตูล|สตูล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,475
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |740 || [[อำเภอนาด้วง|นาด้วง]]
| [[จังหวัดเลย|เลย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,433
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |741 || [[อำเภอบึงสามัคคี|บึงสามัคคี]]
| [[จังหวัดกำแพงเพชร|กำแพงเพชร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,359
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,393
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,431
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,353
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,262
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,274
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,282
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,408
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,576
| align=right | 26,584
|-
| align=center |742 || [[อำเภอศรีนคร|ศรีนคร]]
| [[จังหวัดสุโขทัย|สุโขทัย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,277
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,364
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,451
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,551
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,589
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,607
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,611
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,718
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,888
| align=right | 26,936
|-
| align=center |743 || [[อำเภอสุคิริน|สุคิริน]]
| [[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,258
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |744 || [[อำเภอป่าแดด|ป่าแดด]]
| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,244
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |745 || [[อำเภอดอนจาน|ดอนจาน]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,118
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |746 || [[อำเภอทับปุด|ทับปุด]]
| [[จังหวัดพังงา|พังงา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |747 || [[อำเภอดอยหล่อ|ดอยหล่อ]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,052
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |748 || [[อำเภอเนินสง่า|เนินสง่า]]
| [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,033
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |749 || [[อำเภอวังจันทร์|วังจันทร์]]
| [[จังหวัดระยอง|ระยอง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,021
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |750 || [[อำเภอบางแก้ว|บางแก้ว]]
| [[จังหวัดพัทลุง|พัทลุง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,011
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |751 || [[อำเภอสามชัย|สามชัย]]
| [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |752 || [[อำเภอวัดสิงห์|วัดสิงห์]]
| [[จังหวัดชัยนาท|ชัยนาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,733
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |753 || [[อำเภอโนนแดง|โนนแดง]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,630
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |754 || [[อำเภอโคกโพธิ์ชัย|โคกโพธิ์ชัย]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,562
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |755 || [[อำเภอค้อวัง|ค้อวัง]]
| [[จังหวัดยโสธร|ยโสธร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,542
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |756 || [[อำเภอประจักษ์ศิลปาคม|ประจักษ์ศิลปาคม]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |757 || [[อำเภอทุ่งตะโก|ทุ่งตะโก]]
| [[จังหวัดชุมพร|ชุมพร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,434
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |758 || [[อำเภอคลองใหญ่|คลองใหญ่]]
| [[จังหวัดตราด|ตราด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,428
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |759 || [[อำเภอสังคม|สังคม]]
| [[จังหวัดหนองคาย|หนองคาย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,294
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |760 || [[อำเภอโนนสุวรรณ|โนนสุวรรณ]]
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,203
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |761 || [[อำเภอบ้านคา|บ้านคา]]
| [[จังหวัดราชบุรี|ราชบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,147
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |762 || [[อำเภอเทพารักษ์|เทพารักษ์]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,102
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |763 || [[อำเภอหนองหิน|หนองหิน]]
| [[จังหวัดเลย|เลย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,076
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |764 || [[อำเภอพิบูลย์รักษ์|พิบูลย์รักษ์]]
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,969
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |765 || [[อำเภอโคกเจริญ|โคกเจริญ]]
| [[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,963
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |766 || [[อำเภอชื่นชม|ชื่นชม]]
| [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,945
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |767 || [[อำเภอภูหลวง|ภูหลวง]]
| [[จังหวัดเลย|เลย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,875
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |768 || [[อำเภอธารโต|ธารโต]]
| [[จังหวัดยะลา|ยะลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,857
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |769 || [[อำเภอวังทรายพูน|วังทรายพูน]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,789
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |770 || [[อำเภอบัวลาย|บัวลาย]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,585
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |771 || [[อำเภอหนองฮี|หนองฮี]]
| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,561
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |772 || [[อำเภอปากพลี|ปากพลี]]
| [[จังหวัดนครนายก|นครนายก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,513
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |773 || [[อำเภอลำทับ|ลำทับ]]
| [[จังหวัดกระบี่|กระบี่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,390
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |774 || [[อำเภอพะโต๊ะ|พะโต๊ะ]]
| [[จังหวัดชุมพร|ชุมพร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,291
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |775 || [[อำเภอกาบัง|กาบัง]]
| [[จังหวัดยะลา|ยะลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,282
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |776 || [[อำเภอเต่างอย|เต่างอย]]
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,275
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |777 || [[อำเภอสีดา|สีดา]]
| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,247
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |778 || [[อำเภอบ้านนาเดิม|บ้านนาเดิม]]
| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,211
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |779 || [[อำเภอทุ่งหว้า|ทุ่งหว้า]]
| [[จังหวัดสตูล|สตูล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,115
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |780 || [[อำเภอทุ่งยางแดง|ทุ่งยางแดง]]
| [[จังหวัดปัตตานี|ปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 23,983
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |781 || [[อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ|โพธิ์ศรีสุวรรณ]]
| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 23,896
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |782 || [[อำเภอหนองนาคำ|หนองนาคำ]]
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 23,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|