ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คราด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ครื่องมือทำไร่ทำนาใช้วัวหรือควายลาก ลักษณะเป็นคาน มีซี่ห่าง ๆ กัน มีคันชักสำหรับลากขี้หญ้าและทำให้ดินที่ไถแล้วซุย, เครื่องมือสำหรับชักหรือลากขี้หญ้าหรือหยากเยื่อเป็นต้น ทำเป็นซี่ ๆ มีด้ามสำหรับจับชักหรือลากไป'''คราด''' เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำนา หรือ ทำสวน มีลักษณะเป็นด้ามยาวและมีปลายส่วนหน้าประกอบด้วยตะขอหลายซี่เรียงกัน การใช้งานคล้ายกับ[[ไม้กวาด]] แต่ใช้สำหรับงานภายนอก โดยใช้ตัก ตะกุย หรือ โกยวัตถุที่ใหญ่กว่าให้แยกออกที่ใช้ทำนาจากพื้นดิน เช่น ใบไม้ หญ้า กองฟาง หรือ ก้อนหิน  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำนา หรือ ทำสวน มีลักษณะเป็นด้ามยาวและมีปลายส่วนหน้าประกอบด้วยตะขอหลายซี่เรียงกัน การใช้งานคล้ายกับ[[ไม้กวาด]] แต่ใช้สำหรับงาน
 
คราดสมัยใหม่โดยทั่วไปมักทำด้วยวัสดุ เหล็ก ไม้ หรือ พลาสติก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานครื่องมือทำไร่ทำนาใช้วัวหรือควายลาก ลักษณะเป็นคาน มีซี่ห่าง ๆ กัน มีคันชักสำหรับลากขี้หญ้าและทำให้ดินที่ไถแล้วซุย, เครื่องมือสำหรับชักหรือลากขี้หญ้าหรือหยากเยื่อเป็นต้น ทำเป็นซี่ ๆ มีด้ามสำหรับจับชักหรือลากไป อู๋ลูกกล้า
 
[[หมวดหมู่:อุปกรณ์]]
ผู้ใช้นิรนาม