ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพรานกระต่าย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอพรานกระต่ายเป็นอำเภอที่อยู่ในระดับต่ำสุดจากระดับน้ำทะเลเมื่อเทียบกับอำเภออื่นในจังหวัดกำแพงเพชร คือมีความสูงต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 43เมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองตาก]] ([[จังหวัดตาก]]) และ[[อำเภอบ้านด่านลานหอย]] ([[จังหวัดสุโขทัย]])
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอคีรีมาศ]] (จังหวัดสุโขทัย) และ[[อำเภอลานกระบือ]]
ผู้ใช้นิรนาม