ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอ"

เพิ่มขึ้น 831 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 243,999
| style="background-color:#f96;" align="right"| 243,126
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 243,842
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 243,170
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 241,951
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 241,430
| style="background-color:#f96;" align="right"| 240,347
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 241,273
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 240,555
| align=right | 240,182
|-
| align=center |24 || [[อำเภอเมืองภูเก็ต|เมืองภูเก็ต]]
| align=center |142 || [[อำเภอตาคลี|ตาคลี]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 108,344
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 109,049
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 109,957
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 110,384
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 110,931
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 111,260
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 111,484
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 112,436
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 113,005
| align=right | 113,664
|-
| align=center |143 || [[อำเภอเขื่องใน|เขื่องใน]]
| align=center |199 || [[อำเภอลาดยาว|ลาดยาว]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 87,672
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 87,995
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 88,458
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 88,722
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 89,592
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 89,835
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 89,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 90,269
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 90,217
| align=right | 90,510
|-
| align=center |200 || [[อำเภอท่าสองยาง|ท่าสองยาง]]
| align=center |205 || [[อำเภอบรรพตพิสัย|บรรพตพิสัย]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 86,705
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 86,905
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 87,375
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 87,546
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 87,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 87,547
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 87,475
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 87,586
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 87,476
| align=right | 87,658
|-
| align=center |206 || [[อำเภอเซกา|เซกา]]
| align=center |283 || [[อำเภอไพศาลี|ไพศาลี]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 71,916
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 72,006
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 72,363
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,482
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,394
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,347
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,289
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,803
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,568
| align=right | 71,336
|-
| align=center |284 || [[อำเภอชุมพลบุรี|ชุมพลบุรี]]
| align=center |310 || [[อำเภอหนองบัว|หนองบัว]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 68,998
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 69,149
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 69,930
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 70,163
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 70,255
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,379
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 70,242
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,278
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 70,172
| align=right | 70,550
|-
| align=center |311 || [[อำเภอนาทวี|นาทวี]]
| align=center |327 || [[อำเภอท่าตะโก|ท่าตะโก]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 67,039
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 67,184
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 67,461
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,614
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 67,590
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,664
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 67,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,676
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 67,642
| align=right | 67,903
|-
| align=center |328 || [[อำเภอหล่มเก่า|หล่มเก่า]]
| align=center |346 || [[อำเภอชุมแสง|ชุมแสง]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 64,837
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 65,140
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 65,507
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 65,777
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 66,054
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,063
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 66,045
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 66,359
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 66,506
| align=right | 66,723
|-
| align=center |347 || [[อำเภอพระพุทธบาท|พระพุทธบาท]]
| align=center |366 || [[อำเภอพยุหะคีรี|พยุหะคีรี]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 61,697
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 61,792
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 62,112
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 62,159
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 62,321
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,443
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,338
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 62,320
| align=right | 62,360
|-
| align=center |367 || [[อำเภอเวียงสระ|เวียงสระ]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,116
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 53,065
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,296
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,290
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 53,196
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,106
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 52,775
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 52,816
| align=right | 52,712
|-
| align=center |433 || [[อำเภอสำโรงทาบ|สำโรงทาบ]]
| align=center |558 || [[อำเภอตากฟ้า|ตากฟ้า]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 40,598
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 40,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,845
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,774
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 40,774
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,781
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,583
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 40,541
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 40,640
| align=right | 40,688
|-
| align=center |559 || [[อำเภอพุทธมณฑล|พุทธมณฑล]]
| align=center |620 || [[อำเภอโกรกพระ|โกรกพระ]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 35,667
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 35,743
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 35,923
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 35,993
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,003
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 35,970
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 36,008
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,068
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 36,027
| align=right | 36,255
|-
| align=center |621 || [[อำเภอบ้านแพง|บ้านแพง]]
| align=center |635 || [[อำเภอเก้าเลี้ยว|เก้าเลี้ยว]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 34,742
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 34,822
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,893
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 34,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,852
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,828
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 34,825
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,952
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,933
| align=right | 34,854
|-
| align=center |636 || [[อำเภอแสวงหา|แสวงหา]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,955
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 20,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,859
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,759
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,621
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,555
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,416
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,331
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,259
| align=right | 20,162
|-
| align=center |808 || [[อำเภอหนองสูง|หนองสูง]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,049
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 18,985
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,121
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,093
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,996
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,970
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,820
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,810
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,732
| align=right | 18,682
|-
| align=center |824 || [[อำเภอเชียงม่วน|เชียงม่วน]]
2,747

การแก้ไข