ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซล (คอลลอยด์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: <i>โซล ในที่นี้หมายถึง คอลลอยด์ ชนิดหนึ่ง ในความหมายอื่นหาใน ...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<i>โซล ในที่นี้หมายถึง [[คอลลอยด์]] ชนิดหนึ่ง ในความหมายอื่นหาใน [[โซล (แก้ความกำกวม)]]</i>
 
<i>โซล ในที่นี้หมายถึง [[คอลลอยด์]] ชนิดหนึ่ง ในความหมายอื่นหาใน โซล (แก้ความกำกวม)</i>
'''โซล''' (Sol) เป็น[[คอลลอยด์]]ประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการเติมอนุภาค[[ของแข็ง]] ลงไปใน[[ของเหลว]]หรือ[[ของแข็ง]]หลอมเหลวลงไป เพื่อให้มีอนุภาค[[ของแข็ง]] กระจายเป็นอนุภาคกระจาย(dispered phase)ในสารเนื้อเดียว(continuous phase)
 
1,571

การแก้ไข